Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir gün insanoğlu tayyaresiz de göklerde yürüyecek, gezegenlere gidecek, belki Ay’dan bile haber yollayacaktır. Bize düşen görevse bu konuda fazla geri kalmamayı temindir.” sözünden anladıklarınızı açıklayınız?

 

Bu sözle Atatürk her zamanki gibi ileri görüşlülüğünü ortaya koymuştur. Yaşadığı dönemde gerçekleştirilen uzay teknolojileriyle alakalı yapılan çalışmalar doğrultusunda halkına bıraktığı bu öğüt tamamen bilimsel açıdan gelişmeyi amaçlar. Ülkemizin bilimsel olarak uzay teknolojilerinden geri kalmamasını, bu konuda öncü bir konumda olması gerekliliğini, bu hususta çalışmalar yürütülmesi gerektiğini öğütlemiş, bizlere de bunu ödev olarak bırakmıştır.

 

Mustafa Kemal, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelişmiş ülkeler seviyesine çıkabilmesi ve çağı yakalayabilmesi yolunda en doğru yol göstericinin fen ve bilim olduğunu ifade etmiştir. Atatürk’ün bilim ve teknolojiye verdiği önem yalnız sözleriyle değil, bu alanda yapmış olduğu bir takım uygulamalarıyla da göstermiştir. Bu yüzden Atatürk, Cumhuriyetin ilanından sonraki zaman diliminde eğitim alanındaki faaliyetlerin geliştirilmesine ciddi önem vermiş neredeyse dünyadaki tüm bilimsel gelişmeleri takip edebilmek için, dünyanın çeşitli üniversitelerine öğrenciler gönderilmiştir. Üniversite seviyesinde eğitim ve öğretim faaliyetlerini devam ettiren kuruluşlarda düzenlemeler yapılarak, bu kuruluşların modernleşmesi sağlanmıştır. Bunun yanında öğretim faaliyetlerine ilave olarak, ülke genelinde, kuruluş amacı belirli bir konuda araştırma yapma olan enstitüler kurulmuştur.Bilim ve bilimsel düşünceyi temel alan bir lider olan Atatürk, Milliyetçilik, Cumhuriyetçilik, Devletçilik, Halkçılık, Laiklik ve İnkılapçılık ilkeleri, Türk Milletini bilim temelinde çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmayı amaçlamıştır. Mustafa Kemal’in bilime verdiği değer ve bilimsel bakış açısını ‘şahsına münhasır bir modelle’ oluşturmuştur. İlke ve inkılaplarına koyduğu yasalardan açılmasını sağladığı kurumlara dek önderlik ettiği her uygulamada kendine özgü niteliklerden izler vardır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir