Bir metnin şiir sayılabilmesi için şiirin şekil özelliklerine uygun olması yeterli midir? Tartışınız.

Bir metnin şiir sayılması için sadece şekil özelliklerine uygun olması Bence yeterli bir kıstas değildir. Şiir sadece şekil ile oluşturulabilen bir edebi tür olmadığı için bu düşünceye katılmamaktayım.

Şiirin içerisinde hem şekil bütünlüğü hem de anlam bütünlüğü olması gerektiğini düşünüyorum. Yalnızca şekil özellikleri uyuyor diye anlamsız kelimeleri bir araya getirdiğimiz de bunun şiir olduğunu iddia edebilirdik, eğer aksi olsaydı. Anlamlı bir şekilde bir araya getirilen sözcükler belirli bir kalıba uygun şekilde yazıldığında ancak şiir halini alır.

 

Şiirin tanımına baktığımızda karşımıza şöyle bir cümle çıkmaktadır. Çağrışım, duygu, his ve izlenimlerin dizeler şeklinde dile getirildiği ve yazıya aktarıldığı söz sanatına şiir denir. Şiirin kesin ve tam bir tanımı yoktur ancak belli kalıpları vardır. Ama bütün tanımların içerisinde bir hissiyat bir anlam ve bir durum dile getirme söz konusudur. Sesler arasındaki benzerlik ve sözcüklerin uyumu bize şiirde ahengi göstermektedir. İster hece ölçüsüyle ister aruz ölçüsüyle ister serbest vezin Ne yazılmış olsun Her şey belli bir kalıp ölçüsüne riayet edilerek hazırlanır. Şekil ve anlam bütünlüğü bir arada bulunduğunda herhangi bir metnin dönüştürülmüş haline ancak o zaman şiir diyebiliriz.

 

Örnek verecek olursak;

 

Ali okula geldi
Ali okuldan gitti
Annem yemek yedi
Babam yemek yemedi

 

Şekil itibarıyla yukarıdaki cümlelere baktığımızda bir dörtlük olduğunu iddia edebiliriz ancak bir şiir olduğunu iddia etmek pek de mümkün değildir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER