Bir yerde madencilik faaliyetinin yapılması o çevrede yaşayan insanların sosyal hayatlarını nasıl değiştirir?

Bir yerde madencilik faaliyetinin yapılması o çevrede yaşayan insanların sosyal hayatlarını nasıl değiştirir?

 

Madencilik ilk çağlardan bu yana yaşanılan bölgenin durumuna göre kimi zaman temel uğraş kimi zaman ise ekonomik zenginlikler arasında yer alan bir durumdur. Madencilik faaliyetleri hemen her bölgede bulunan maden yataklarından elde edilmekte olup her bölgede çıkarılan madenler farklı görevlerde yer almaktadır. Maden yataklarının oluşumu için öncelikle maden yataklarına ulaşılabilecek tüneller yapılması gerekmektedir. Ancak maden yatakları yerin çok altında bulunduğu için yerin altında suni patlamalar gerçekleştirilerek açılmakta olup daha sonrasında ise çökme durumunun söz konusu olmaması adına sağlamlaştırma işlemleri başlatılarak o bölgede madencilik faaliyetleri yapılmaya başlanmaktadır.

 

Madencilik faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan şey öncelikle jeoloji mühendisleri tarafından o bölgeden yeterli düzeyde maden çıkabileceği hususunda bir karardır. Öte yandan madencilik faaliyetleri gerçekleştirilmekte olan bölgelerde sosyal hayatta bu madencilik faaliyetlerine göre şekillenmektedir. Madencilik faaliyetlerine başlanabilmesi adına gerçekleştirilmekte olan suni patlamalar küçük, büyük taş parçalarının belirli mesafelere kadar ilerlemelerini sağlamakta olup insan hayatını tehlikeye atabilecek kadar büyüklerdir. Bu sebeple patlamaların gerçekleştirileceği bölgelerde herhangi bir yerleşim yerinin olmaması can ve mal kaybına sebebiyet vermeme noktasında oldukça önemlidir. Bununla birlikte madencilik faaliyetleri gerçekleştirilen bölgede çıkarılan madene istinaden yanıcı maddeler bulunabileceği gibi insan sağlığını etkileyebilecek gaz salınımı da mevcut olabilmektedir. Madencilik faaliyetleri yapılan bölgede yaşayan insanlar genellikle geçim kaynağı olarak madencilik ile uğraşırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir