Harita Ne İşe Yarar?

Harita ne iş yapar?

Haritalar temel işlev olarak bulunulan bölgenin topografyası ya da bununla ilişkili olan diğer konularda, jeoloji, iklim, jeomorfoloji, trafik, yer altı kaynakları, farklı bakış açıları ile ekonomisi gibi durumlar hakkında bilgi vermektedir. Genellikle hayatı kolaylaştırmak adına yardımcı olmakta olan haritalar, kullanım amaçları olarak farklı farklı oluşumlar göstermekte olup renklendirme ve ölçeklendirmeler ile ifade edilmektedirler. Bir yere ulaşım saplamak ya da bir yer hakkında bilgi almak istenilen durumlarda kılavuz görevi görmekte olan haritalar insanlara yön gösterici ve hayatı kolaylaştırıcı oluşumlardır. Kısaca tanımlanmak istenirse haritalar yeryüzünün belirli bir bölümünün ya da bir kısmının belirli ölçeklendirilmeler dahilinde matematiksel işlemler ile küçültülmüş düzlemler üzerine geçirilerek işaretlen dirilen çizimlerdir.

 

Haritalar günlük hayatta oldukça fazla işlevi bulunan çizimler olmak ile birlikte birçok farklı türde haritalar bulunmaktadır hemen her alanda kullanılmakta olan haritalar kullanım alanlarına göre değişiklik göstermekte olup bunlardan bazıları, askeri haritalar, siyasi haritalar, topografya haritaları, fiziki haritalar gibi haritalardır. Günlük yaşantımızda da yer yön bulmak adına kullanılmakta olan haritalar kullanıcılarına belirli bir bölgenin siyasi bilgileri, yer altı zenginlikleri, yeryüzü şekilleri, iklimi, bitki örtüsü, jeomorfolojisi, yer altı ve yer üstü kaynakları gibi pek çok farklı konuda bilgi verebilmektedir. Bir bölgenin haritasına bakılarak oldukça farklı ve çeşitli bilginin bir anda elde edilebilmesi insanlık için oldukça büyük bir gelişmedir. Öte yandan günümüzde kullandığımız pek çok araçta da bir yerden bir yere ulaşım sağlamak adına harita gösterici cihazlar ve uygulamalar mevcuttur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER