Bizans’ın Anadolu’da uyguladığı politikanın Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesindeki etkileri nelerdir?

Türkler Anadolu’ya yerleşmek için 1000’li yıllarda akınlar başlatmış ve Anadolu’yu keşfetmeye başlamışlardır.Daha sonra Türklerin Bizans’a karşı ilk önemli zaferi olan Pasinler Savaşı ve ardından Türklere Anadolu kapılarını açan Malazgirt Savaşı olmuş , Anadolu Türkleşmeye başlamış ve Anadolu Türklerin vatanı haline gelmiştir. Bu duruma Bizansın Anadoluda uyguladığı bazı politikalarında etkisi olmuştur.

Bizans’ın Anadolu’da uyguladığı politikanın Türklerin Anadolu’yu yurt edinmesindeki etkileri nelerdir?

1)Bizans Politikalarının Anadolu Halkına Etkisi

Türk akınlarıyla zaten bölgede zayıflamış olan Bizans askeri ve siyasi otoritesi , aynı zamanda Bizansın Anadoluda uyguladığı kötü politikalar halkı bıkkınlık derecesine getirmiş ve Anadolu halkı artık Türkleri çare olarak görmeye başlamıştır.

2)Türk Akınlarına Direnç Gösterilmemesi

Türkleri çare olarak görmeye başlayan halkın yapılan akınlara direnç göstermemesiyle birlikte Türklerin yaptığı akınlar ve sonrasında fetihler kolaylaşmış , bu durum Türklerin bölgeye yerleşmelerinde büyük kolaylık sağlamıştır.

3)Doğu Nufüsünda Azalma

Kötü politikaların doğurduğu sonuçlardan biri de halkın batıya göç etmiş olmasıdır.Bu durum da Türklerin Anadolu’ya yerleşmesinde ve kurulan beyliklerde büyük kolaylıklar sağlamıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER