Canlı yaşamını tehlikeye sokan çevre sorunlarına karşı tüm ülkelerin aynı duyarlılıkta önlem alması için neler yapılabilir?

Logo

Canlı yaşamını tehlikeye sokan çevre sorunlarına karşı tüm ülkelerin aynı duyarlılıkta önlem alması için neler yapılabilir?

 

Çevre sorunları zaman içerisinde insanlığın en büyük problemi olarak değerlendirilmektedir. İnsanların faal bir konumda olmasından ötürü bu tip problemlerin ortaya çıktığı aktif olarak da görülebilecek noktada da yer alabilecektir. Çevre sorunlarının tüm canlılar için oldukça tehlikeli bir durum olmasından ötürü küresel anlamda harekete geçilerek, söz konusu problemlerin ortaya koyduğu etkiyi en aza indirgeyebilmek için faal bir noktada devreye girmek gerekmektedir. Anlaşmalarla global olarak bu durumu gerçekleştirmek her ülkenin görevleri arasında yer almaktadır. Böylelikle uzun vadede sorunların ortadan kaldırılması durumu da etkili olarak kendini gösterebilmektedir.

 

Ülkelerin beraberce hareket etmesi sonucunda Kyoto Protokolü ortaya çıkmış ve ülkelerin bu anlaşmaya davet edilmeleri durumu etkili olmuştur. Söz konusu uluslararası anlaşma gereğince ülkelerin endüstriyel faaliyetler esnasında ortaya çıkan karbon ve sera gazlarını sınırlamaya gitmesine yönelik olarak görülmektedir. Gazların salınımının engellenmesine dayalı olarak hareket edecek olan ülkelerin böylelikle iklim değişikliklerini engelleyerek çevrede meydana gelecek olan geri dönülemez sonuçlarla karşı karşıya kalmamaları adına bu tip bir durum da görülebilmektedir.

 

Endüstriyel faaliyetler esnasında su kaynakları da bariz bir biçimde kirletilerek, yaşamsal döngüyü önemli ölçüde etkileyeceği de görülmektedir. Bu duruma engel olmak adına da hükümetler tarafından endüstri tesislerine yaptırım yapılması ve filtrelendirme işlemlerinin her fabrika tesisinde olması gereken materyaller olması üzerinde de durulması gerekmektedir.

 

Çevre kirliliğine bağlı olarak kendini gösteren nedenlerden bir tanesi de ormanlık alanların hızlı bir biçimde tahrip edilmesine rağmen, herhangi bir biçimde yenilenme sürecine girilmemesi durumu da çevre sorunlarının ortaya çıkmasının temel nitelikleri arasında yer almaktadır. Bu aşamada da insanların yenilemeye dair hareket etmemeleri halinde çevrede olumsuz durumlar da an be an görülebilmektedir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER