Çekirge sayısının azalmasının buğday, serçe ve atmaca sayısını nasıl etkiler?

Çekirge sayısının azalmasının buğday, serçe ve atmaca sayısını nasıl etkileyeceğini açıklayınız.

 

Besin zinciri ile Ekosistemdeki bütün canlılar av avcı ilişkisi bakımından birbiri ile ilişkilidir. Üretici canlılar fotosentez ve kemosentezle kendi besinlerini üretir. Otla beslenen canlılar bu üreticileri tüketir. Etle beslene canlılar ise otla beslenenleri, bir başka tüketici etle beslenen canlıları tüketir. Bir zincirin halkaları gibi besin zinciri de uzayıp gider. Kainatta bütün sistemlerde olduğu gibi burada da biz düzen söz konusudur. Zincirin bir halkasının etkilenmesi diğer bütün halkaları da olumlu veya olumsuz etkileyecektir.

 

Ekosistemdeki av avcı ilişkisini ve bu ilişkideki düzeni daha iyi anlayabilmek için bir besin zinciri üzerinden örnek verelim. Her zaman en başta üreticiler yer alır. Bir üretici bitki olarak buğday ile başlayabiliriz. Buğdayı besin olarak kullanan çekirge ikinci sırada, çekirge ile beslenen serçe üçüncü sırada, serçe ile beslenen atmaca kuşu da en son sırada yer alır. Bir canlı başka bir canlıyı besin olarak kullanırken daha başka bir canlının da besini oluyor. Bu zincirde çekirge halkasına zarar verelim ve sayısını azaltalım. Bu durumda çekirgelerin besin olarak kullandığı buğday sayısı artacaktır. Çünkü yenen buğday miktarı azaldı. Çekirge sayısı az olduğundan çekirgeyi besin olarak kullanan serçe sayısı da azaldı çünkü serçeler için gerekli besin ortamda yok. Bu durum aynı şekilde bir sonraki basamak olan atmaca kuşlarını da etkiliyor çünkü atmacaların besin olarak kullandığı serçe sayısı azaldı ve atmacalar için gerekli besin artık ortamda daha az.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir