Serçe sayısının artmasının buğday, çekirge ve atmaca sayısını nasıl etkiler?

Serçe sayısının artmasının buğday, çekirge ve atmaca sayısını nasıl etkileyeceğini açıklayınız.

 

Ekosistemde bütün canlılar birbiri ile ilişki içerisindedir. Canlılar arasında av avcı ilişkisine dayalı besin zinciri ortaya çıkar. Besin zincirinde canlı kendinden bir önceki canlıyı besin olarak kullanırken bir sonraki canlı için de besin görevi görür. Bu besin zinciri tamamen bir denge içerisindedir. Öyle ki ilk halkada meydana gelen değişiklikler son halkaya kadar etkisini gösterir. Bu duruma örnek olarak sırasıyla buğday, çekirge, serçe ve atmacadan oluşan bir besin zinciri parçasını ele alalım. Bu besin zincirinde serçelerde meydana gelen değişikliklerin buğdayı etkilemeyeceği düşünülebilir. Fakat yakından incelersek varsayalım ki serçe sayısında ani bir artış oldu. Bu durumda serçeleri tüketen atmacaların besin miktarı artmış dolayısıyla atmaca sayısı da artmış olacaktır.

 

Diğer taraftan serçenin artması çekirgeleri olumsuz etkileyecek çünkü artan serçeler için gerekli besin çekirgelerden karşılanacak ve çekirge sayısı azalacaktır. Bir ortamda buğday tüketen canlı sayısı azalırsa buğday sayısı artacaktır. Yani çekirge sayısı azalırsa buğday sayısı artacaktır. Bu örnekte de görülebileceği gibi serçe sayısındaki artış atmaca ve buğday sayısını olumlu etkilerken çekirge sayısını olumsuz etkilemiştir. Bütün besin zincirlerinde halkalar bu şekilde birbirleri ile yakından ilişkilidir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER