Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir partinin kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuş olabilir?

Logo

Cumhuriyetin ilk yıllarında yeni bir partinin kurulmasına neden ihtiyaç duyulmuş olabilir? Söyleyiniz.

 

Cumhuriyetin ilk yıllarında tek parti olarak CHP kurulmuş ve ülke yönetimden tek söz sahibi olan bu parti temsilcileri olmuştur. Savaştan çıkan bir ülkenin yeniden ayağa kalkması için ilk yıllarda tek partili sistem mecburen uygulanmış olsa da ileri zamanlarda bazı sorunları da beraberinde getirmiştir.

Zaten Cumhuriyet yönetim şeklinin demokratik bir rejim olması için ülkenin çok partili sistemle yönetilmesi gerekiyordu. Tek partili bir yönetim demokratik bir yönetim şekli değildir.

 

Özellikle ikinci dünya savaşı zamanında tüm dünyada yaşanan ekonomik ve siyasi gerilimler Türkiye’yi de etkisi altına almış ve CHP içerinde muhalif seslerin yükselmesine neden olmuştur. CHP hükümeti 1920-1950 yılları arasında görev yapmış ve tüm bu çalkantılı dönemlerde ülkeyi yönetmeye çalışmıştır. Ancak gelişen ve değişen yenidünya sistemine ayak uydurmak ve demokratik bir yönetimden bahsetmek için çok partili sisteme geçmek kaçınılmaz olmuştur. Aslında en doğrusu da budur.

 

Çünkü tek partili bir yönetim sisteminin ileri de ülkenin başına açabileceği birçok sorun bulunmaktadır. Her zaman farklı düşüncelere ve farklı görüşlere ihtiyaç duyulmuştur. Bu farklı fikirlerin dile getirilmesinin en demokratik olanı ise muhalefet partilerinin oluşumuyla gerçekleşmesi olacaktır. Böylece ülke idaresinde bulunan hükümetin yaptığı bazı yanlış uygulamalar ve aldığı kararlar sorgulanacak ve gerekirse yönetim başka kişilerin ellerine bırakılabilecektir.

Tüm bu nedenlerle Mustafa Kemal Atatürk’ün emir vermesi üzerine CHP dışında, Serbest Cumhuriyet Fırkası ve Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kurulması kararı alınmıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER