Dandanakan Savaşı’nın Türk Siyasi Hayatına Etkileri Neler Olabilir?

Logo

Dandanakan Savaşı’nın Türk siyasi hayatına etkileri neler olabilir?

 

Dandanakan Savaşı, Gazneliler ile Selçuklular arasında 1040 yılında bu gün Türkmenistan sınırları içinde yer alan Merv çöllerinde yapılan bir meydan savaşıdır. Bu savaşın sonunda Gazneli devleti ilk defa yenilgiye uğramış ve ilk defa toprak kaybetmiştir. Aynı zamanda bu yenilgi hanedanın içinde yaşanan liderlik çekişmelerini de arttırmış, devletin zayıf düşmesine ve Gaznelilerin çöküşüne sebep olmuştur. Bununla beraber Büyük Selçuklu İmparatorluğunun temellerinin atılmasına ve Büyük Selçukluların İslamiyet’in koruyucusu ve lideri olmasına sebep olmuştur. Gazneliler ve Selçuklular açısından oldukça önemli bir savaş olmasıyla birlikte Türk İslam tarihi açısından da büyük önem taşımaktadır. Bölgeden büyük yankılar uyandırmış ve Selçuklulara hem maddi hem de manevi anlamda güç kazandırmıştır.

 

Oğuz boyları Selçuklular himayesinde toplanmış, bölgede düzen sağlandıktan sonra Tuğrul Bey İran topraklarını almış, Abbasi Halifesinin çağrısı ile Bağdat Seferini düzenlemiş ve İslamiyet’in lideri konumuna geçmiştir. Bu gelişmelerden sonra Nizami Medreseleri büyük ölçüde yaygınlaşmış, Türk İslam Medeniyetinde bilim, sanat, kültürel ve sosyal alanda büyük gelişmelere imza atılmıştır. Dandanakan Savaşı İran’ın siyasal, kültürel ve sosyal tarihi açısından da önem taşımaktadır. Bu zafer Türk İslam dünyasının kaderini etkileyecek olan ilk büyük zaferdir. Selçuklular Dandanakan zaferi ile birlikte Horasan’da bir devlet kurdular. Gaznelilerin çöküşüyle birlikte bölgede genişleyip Anadolu’ya geçerek Bizanslılara karşı seferler düzenlemeye başladılar. Bu zafer sonunda Tuğrul Bey kendi adına ilk parayı bastırdı.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER