Destanların kültürel hayattaki önemi nedir?

Logo

Destanlar tamamen milli özellikler taşımaktadır. Milli olan destanlarda abartma sanatı kullanılır. Abartılan olaylar milli duyguları canlandırma amacı güder ve başarılı olur. Atalarının neler yapabildiği ile yola çıkan destan okuyucuları kendilerinde bu kan ve kudreti görürler. Destanlar bu yönüyle kültürel hayatımızda yerini almıştır. Kültür dediğimiz şeyin insan yapısını oluşturması, insanların ortak etkilendiği olaylardan hareketle oluşması gerçeğini kabul ettiğimizde destanlar kültürel birer ögedir.

 

Destanların milli kimliği ve milli hareket duygularını geliştirir. Kültür de haliyle bu milli duygular ve kimlik ile şekillenir. Ayrıca destanların kaleme alınması ile edebi eser olma özelliği kazandığı da bilinmelidir. Destanların edebi ürünler olarak ele alınması; yazı şekilleri, alfabe, yazım şekli, anlam bütünlüğü açısından değerlendirilir. Edebiyat ögeleri olarak karşımıza çıkan ve değerlendirilen destanlar yine kültürel hayata girmeyi başarır. Çünkü kültürü oluşturan bir diğer etken edebiyat ve sanat çalışmalarıdır. Milli edebiyatın ürünleri olan destanlar kültürel hayatta bu yönüyle de kendilerini belli ederler.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER