Devletlerin kurulduğu coğrafyalar, onların yönetim anlayışlarını nasıl etkilemiştir?

Gerek coğrafi koşullar, gerek ise o coğrafyada bulunan diğer milletler sebebiyle değişik yönetim biçimlerine girmiştir. Arabistan’da kurulan bir devletin Arap örf ve adetlerine göre devlet yönetimlerini şekillendirirken, İskandinavya’da kurulan diğer bir ülkenin oraya ait coğrafi koşulları ve kültürüne göre şekillenmiştir. Bu yönetim anlayışlarına o coğrafyada bulunan efsaneler, masallar, destanlarda etkili olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir