Osmanlı devleti ile ilk Türk İslam devletlerini analiz ederek, bu devletlerin yönetim anlayışlarını benzerlik ve farklılıkları

Osmanlı devleti ile ilk Türk İslam devletlerini analiz ederek, bu devletlerin yönetim anlayışlarını benzerlik ve farklılık açısından değerlendiriniz.

İlk Türk İslam devletlerinde töreler, İslam dininden daha ön planda tutulmuştur. Zamanla gelişen Türk – Arap kültürel bağların bir sonra ki devletlerin yönetim anlayışlarına etkisi olmuştur.

 

Osmanlı Devletiyle ilk Türk İslam devletleri arasında ki benzerlikler:

1-) Hakimiyet sembolleri benzerdir. Para bastırma, hutbe okutma, tıraz, hilat, çetr, saray, menşur gibi hakimiyet sembollerine sahiptirler.

2-) Devlet yönetiminde törelerin yanında İslam hukukunun ve kültürünün etkili olmasıdır.

3-) Sultan unvanı Kağan gibi unvanların yerini almıştır.

4-) Divan gibi unsurların işleyiş biçimleri benzerdi.

 

Osmanlı Devletiyle ilk Türk İslam devletleri arasında ki farklar:

1-) Osmanlı devletinde, İslami terimler ve kurallar daha fazla uygulanmaktaydı.

2-) İlk Türk İslam devletlerinde ise Türk örf ve adetlerine daha fazla rastlanmaktaydı.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER