Dilimizde Yabancı Dillere Ait Kelimelerin Artmasının Sonuçları 

Toplumları bir arada tutan en önemli araçlardan bir tanesi dildir. Aynı zamanda milletlerin ileriye taşınması adına da son derece önemli bir rolü vardır dilin. Dilimiz bu kadar önemli iken her geçen gün içerisinde farklı yabancı kelimelerin girişini engelleyemiyoruz. Bu da dilimizin yavaş yavaş yok olmasına neden oluyor.

 

Dilimize giren yabancı kelimeler, nesiller arasındaki iletişimi ciddi şekilde koparmaktadır. 1950’li yıllarda konuşulan Türkçe ile günümüz Türkçesi arasındaki fark buna en güzel örnektir. Aslında çokta uzağa gitmeye gerek yoktur. Yeni nesil neredeyse dedeleri ve nineleri ile dahi iletişim kurmada sorun yaşıyor. Bunların temel nedeni dilin içerisine yabancı kelimelerin girmesi ve buna bağlı olarak dilin tahrif olmasıdır.

 

Dilin yabancı kelimelerle tahrif edilmesi, bizi geçmişten koparacak bir durumdur ve bundan dolayı da milletlerin geleceğini tehdit etmektedir. Geçmişe dair kaynaklar içerisinde bulunan dil ile yazılmıştır ve buna bağlı olarak da gelecekte dilin tahrif edilmesi, bu kaynakların devre dışı kalması anlamına gelecektir. Böylece geçmişi ile bağları tamamen kopmuş bir nesil yetişecek ve bu da bir anlamda bir milletin sonu olacaktır.

 

Yabancı dillere ait kelimelerin tam karşılıkları dilimizde olmasa dahi kısa sürede Türk Dil Kurumu bu noktada devreye girmeli ve bunlara karşılık gelenler belirlenmelidir. Devlet de resmi yazışmalarında bu kelimeleri kullanmalı ve böylece yabancı kelimelerin dilimize girişi engellenmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir