Din anlayışındaki farklılıklar neden zenginlik olarak görülmelidir?

Logo

Din anlayışındaki farklılıklar neden zenginlik olarak görülmelidir? Açıklayınız.

 

Din anlayışındaki farklılıklar zenginlik olarak görülmelidir çünkü bu farklılıklar gelişimi sağlayan yegane şeydir.Şöyle düşünelim insanlık sürekli ilerlemekte hem bilimsel olarak hem teknolojik anlamda bir değişim içinde. Müslümanlar  da tarih boyunca bu değişimi dikkate almaktadır. Böyle bir şey söz konusu olmasa dinin devamlılığı söz konusu olamaz çünkü bu Allah’ın Sünnetullah’ıdır. Tüm bu gelişmeler toplumların ihtiyaçlarına göre tekrardan Kur’an ve Sünnet merkezli bir değerlendirilmeye tabi tutulur. Dini metinler çağın ihtiyaçları gözetilerek  tekrardan yorumlanır.

 

Sonuca baktığımızda yeni fikirler, yorumlar, bakış açıları meydana gelmiştir. Bu durum Müslümanların ilimde ve medeniyette ilerlemelerini sağlamıştır. Din anlayışındaki farklılıkların bulunması dinin çok yönlü olmasını daha da büyümesine yarar. Dini zenginleştiren şey Kur’an ve Sünnetin zuhur ettiği manaların ne kadar çok olabileceği görülmüş olur ve de insanlar görüşlerini ortaya koyarken karşı görüştekilerinin fikirlerini çürütmek için beyanlarda, eser yazımında, ilim meclislerinde konuşmalarda bulunur. Bu çalışmalar sonucunda da İslam’ın mezhepleri ve akımları ortaya çıkmıştır. Dinimizde düşünce hürriyetine önem verildiğinden birçok soruna çözüm üretilebilinmiştir. Eğer bu düşünce farklılıkları olmasaydı mezhepler olmayacaktı. Bu fıtrata uygun olandır. Düşünsenize fıkhi konularda kutuplarda, çöllerde ya da yağmur ormanlarında yaşayanlar için aynı hükümleri dayatamazsınız. Tek bir anlayış dinin yaşanmasını imkansız kılar. Bu düşünce farklılıklarının hem zenginlik hem de faydalı olduğunun bir kanıtıdır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER