Ekosistem dengesinin bozulması ne tür sorunlara yol açabilir?

Ekosistem içerisinde bulunduğumuz denge durumu anlamına gelmektedir. Bu denge durumu genel itibari ile birbiri ile ilişkili şekilde bir düzenle devam etmektedir. Bitkiler, hayvanlar ve bunun dışında mantarların içerisinde bulunduğu bu düzende, insanların da rolü oldukça büyüktür. Ekosistem bir piramit şeklinde düşünülmektedir. Bu piramidin ilk başında bulunan canlı, birçok yönden güçlü sayılmaktadır. Daha gelişmiştir ve adaptasyon gibi problemleri bulunmamaktadır. Bu derece düzenli bir şekilde işleyiş gösteren ekosistemde, sistemin bir parçası olan en küçük canlı bile büyük önem göstermektedir. Canlıların mevcut olan bu işlevleri aksadığında sistemde belli başlı problemler çıkmaktadır.

 

Bunu basit bir örnek ile açıklamak gerekirse, bir yerde kurbağaların sayısının artması o bölgede yılanların azalmış olduğu anlamına gelmektedir. Yılanların sayısındaki artış da ters orantılı şekilde kurbağa sayısında artışı gözetir. Bu durumun neticesine bakıldığında ekosistem oldukça dengede olması gereken bir süreçtir. Ekosistemin bu dengesi, süregelen tüm süreçleri de beraberinde getirmektedir. Diğer sorunlara bakacak olursak:

 

– Spesifik olarak canlılığın tükenmesine sebep olur.

– Canlıların besin zincirinin etkilenmesine neden olur.

– Çevrede mevcut olan denge durumu sıkıntısı, düzenin alt üst olması anlamına gelir. Düzensiz beslenme, belirli türlerde artış ya da bu oranda azalma gibi etmenler doğanın dengesini altüst eder.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER