Element kavramı hakkında ne biliyorsunuz?

Logo

Element kavramı hakkında ne biliyorsunuz? Hatırladığınız elementlerin sembollerini yazınız.

 

Kütlesi,hacmi ve eylemsizliği bulunan aynı zamanda da tanecikli yapıya sahip olan her şeye madde adı verilir. Kalem,tahta,helyum ve su bunlara birer örnektir.

Maddeler saf (arı) madde ve karışımlar olmak üzere ikiye ayrılır. Saf maddeler ise elementler ve bileşiklerdir. Bunlar tek tür taneciklerden oluşur ve hal değişimi haricinde homojen olarak bulunurlar. Belirli erime ve kaynama noktalarına sahiptirler.

 

Saf madde grubunda yer alan elementlerin genel özellikleri ise şunlardır :

  • Aynı proton sayısına sahip atomların biraraya gelerek oluşturduğu saf maddelerdir.
  • Karışımların aksine sembollerle ifade edilir. Örneğin: H,O,Ag,He…
  • Kimyasal veya fiziksel hiç bir yöntem ile daha küçük parçalarına ayrılamazlar. Yalnızca radyoaktif tepkimeler yardımıyla parç
  • Metallar,ametaller,yarı metaller ve soygazlar olmak üzere 4 farklı gruba ayrılırlar.
  • Saf maddelerdir.

 

Elementler kendi aralarında atomik element ve moleküler olmak üzere iki farklı şekilde bulunabilirler. Metal ve soygaz elementleri genelde doğa üzerinde atomik halde bulunurlar. Ametal grubunun bazıları atomik halde bulunurken bazıları ise moleküler halde bulunmaktadır. Atomik elemenlere Au,Pt,He,Xe,S ve Rn elementlerini örnek verebiliriz. Moleküler elementlere ise CL2,F2,Br2,O2 ve H2 elementlerini örnek gösterebiliriz.

 

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER