Bileşik kavramı hakkında ne biliyorsunuz?

Bileşik kavramı hakkında ne biliyorsunuz? Hatırladığınız bileşiklerin sembollerini yazınız.

 

Maddeleri sınıflandırdığımızda, içeriklerine göre saf ve saf olmayan maddeler olarak ikiye ayrılırlar. Saf olan maddeler de kendi içinde ikiye ayrılır bunlar; element  ve bileşiklerdir. Farklı tür atomların bir araya gelmesi sonucu oluşturdukları moleküllere bileşik adı verilir. Bileşiklerin en önemli özelliği saf olmasıdır. Farklı element atomlarını, kimyasal bağlar ile kırılması zor şekilde bağlanarak bileşikler meydana gelir. Bu bağlar elektron alarak, elektron vererek veya elektron paylaşımı ile oluşur. Bileşiğin en küçük yapı birimi moleküldür. Bileşikler kendini oluşturan atomların yapı özelliklerini taşımaz.

 

Bileşiklerin genel özellikleri :

 • Farklı cins atomlardan meydana gelir.
 • Saf maddedir.
 • Formüllerle gösterilirler.
 • Fiziksel yolla bileşenlerine ayırmak mümkün değildir, kimyasal yollarla ayrılırlar.
 • Atomların belirli bir oradan birleşmesi ile oluşur.
 • Kimyasal bağ içerirler. Bunlar kovalent veya iyonik yapıdadır.
 • Kendine özgü kaynama ve erime sıcaklığı vardır.

 

Günlük hayatımızda kullanılan bileşikler:

 • H2O diye sembol ettiğimiz Su
 • CO2 diye sembol ettiğimiz Karbondioksit
 • HCI diye sembol ettiğimiz Hidroklorik asit
 • NH3 diye sembol ettiğimiz Amonyak
 • NaCl diye sembol ettiğimiz Sodyum klorür
 • CH4 diye sembol ettiğimiz Metan
 • C2H5OH diye sembol ettiğimiz Etil alkol
 • SO3 diye sembol ettiğimiz Kükürt trioksit

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir