Felsefenin birey ve topluma kazandırdığı nitelikler nelerdir?

Felsefenin birey ve topluma kazandırdığı nitelikler nelerdir?

Felsefe, mevcut düşünce ve fikirlerin sürdürülmesini ve yeni bakış açılarının gelişerek yeni fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar. Böylece kalıplaşmış yargılardan ve düşüncelerden uzaklaşmanın önünü açar. Felsefenin ana konuları arasında, ak, adalet, özgürlük, barış, mutluluk, erdem gibi problemlerin açıklanması gelir.

 

Tüm insanlar hayatı anlamak ve yaşanılır kılmak için sürekli bir çaba halindedir. Bu çabaların neticesinde felsefeyle birlikte bilim, sanat, siyaset gibi alanlarda daha fazla düşünmeyi ve sorunlara çözümler üretmek kolaylaşmıştır.

 

Felsefenin en önemli faydalarından biri olarak insanların bilinçli bir varlık olarak yaşamasının kendi elinde olduğu görüşünü söyleyebiliriz. Felsefe aracılığıyla bireyler, çok yönlü ve ayrıntılı bir şekilde düşünerek, anlama ve açıklama becerilerini kuvvetlendirir ve tahmin yeteneğini geliştirir. Böyle bireylerin toplum için varlıklarının artası neticesinde de toplumun huzuru, mutluluğu, refahı ve ufku daha da genişler.

 

Felsefenin bireylere kazandırdığı nitelikleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Özgürce düşünebilir
  • Çok yönlü bakış açıları geliştirdiği için yeni fikirler üretebilir.
  • Çevresindeki olayları ve tüm olguları akıl yoluyla tartarak sonuca ulaşabilir.
  • Kendini daha iyi tanıyarak hayatına yön verebilir.

 

Felsefenin topluma kazandırdığı nitelikler ise şöyledir:

  • Farklı toplumlarla bir arada yaşayarak ortak kültürün oluşması
  • Akla ve iradeye değer veren bir toplum olarak geleceğinin planlanmasını yapabilmesi
  • Bilgi toplumu olarak bilimin gelişmesi
  • İnsanların kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir toplumun oluşması
  • Demokrasi bilincinin gelişmesi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir