Felsefenin hayat tarzı üzerindeki etkileri neler olabilir?

Logo

Ünlü filozofları ve teorisyenleri araştırdığımızda, özellikle onların yaşam hikayelerine göz gezdirdiğimizde şunu görürüz: Neredeyse bu kişilerin taamı yaşamlarını farklı temalar üzerine kurgulamış ve inandıkları bu temalara yaşamlarının ufak ayrıntılarının bile hizmet etmelerini sağlamışlardır. Kısacası hareketleri ve düşünceleri, yaşam biçimleri ve ideolojileri gerçek bir bağdaşım içindedir. Bu durum neyden kaynaklanır? Kuşkusuz bilinçten. Biz sıradan bireyler yaşamı ele alıp devam ettirirken ayrıntılar hakkında çoğu zaman düşünmüyor, kimi zaman ise olay ve durumları yüzeysel olarak değerlendiriyoruz. Fakat filozoflar yaşam hakkında karşılarına çıkan ya da çıkabilecek soyut ve somut her şeyi öyle ayrıntılı inceliyor ve yorumlamaya çalışıyorlar ki, bir yerden sonar felsefe bir düşünme şekli değil bir hayatı ele alış şekline dönüşmeye başlıyor. Hal böyle olunca da kişiler felsefe yaptıkları ve yaptıkları felsefenin için ekendilerini kattıkları ölçüde yaşamlarına hakim olmaya ve yaşamlarını kendi inançları ve düşünceleri doğrultusunda kontrol etmeye başlıyorlar.

 

Felsefe, yaşam içerisine girdikçe kişinin yaşam hakkındaki ve kendi hakkındaki farkındalığı artacaktır. Random bir şekilde önüne çıkan imgelemlere random bir şekilde tepki vermek yerine kendi bakış açısını ve değerlerini oluşturacak olan birey, bu değerler doğrultusunda kendi ile eşleşen tepki ve hareketler sergileyecektir. Bu da kişinin kendini geliştirmesi, tamamlaması ve hatta pekiştirmesi anlamına gelmektedir. Felsefe yaşamı pekiştiren bir uğraştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER