Feodalitenin güç kazanmasında etkili olan sebepler nelerdir?

Logo

Feodalite bir başka adı ile derebeylik denen sistemde ağalar vardır. Ağalar kralların himayesinde gibi görünürler. Aslında kralları oluşturan ve kral olmalarında meşruiyet kaynağı olan derebeylerin ta kendisidir. Kraldan istediği devlet gücünü alır ve topraklarında tek hakim olurlar. Ağalık sisteminin izlerine son yüzyıla kadar rastlanmaktaydı. Fakat şu an derebeylik sisteminin de yok edilmesi söz konusu olmaktadır.

 

Derebeyliğin yani feodalitenin güç kazanması süreci ise Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasına dayanır. İmparatorluk yıkılınca güçlü ve iradeli krallar ortadan kalkmıştır. Küçük devletcikler ortaya çıkmış ve siyasi birlik kaybedilmiştir. Yasaların ortadan kalkması ve yönetimde din adamlarının etkili olmaya başlaması siyasi güce dayalı devlet anlayışını yok etmiştir. Barbar kavimler birbirlerine saldırarak askeri ve siyasi yaptırımlarını zayıflatmışlardır. Avrupa parçalara ayrılmış, güçlü krallar ortadan kalkmış ve güçsüz devlet ve topluluklar yığını haline gelmişlerdir. Feodalitenin güç kazanması da tam olarak bu dönemde gerçekleşmiştir. Toprak ağaları bir araya gelerek güç oluşturmuş ve kendileri ile iş birliği yapan krallara güçlü devletler vaat etmişlerdir. Amaçlarına ulaşmışlar ve büyüyerek güçlerine güç katmışlardır. Topraklar devlet tarafından değil derebeyi olan kişi tarafından idare edilir ve tüm haklar onun için tanınırdı. Bu da feodalite sisteminin asla zayıflamamasını beraberinde getirmiştir. Kralların bazıları derebeyliği yıkmak istese de toprak ve çalışan insan gücü ile krallar sindirilmiştir. Ta ki haçlı seferleri ve coğrafi keşiflerin gerçekleşmesine kadar…

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER