Halk edebiyatında olduğu gibi divan edebiyatında da ezgili söylenen türler vardır.

Logo

Halk edebiyatında olduğu gibi divan edebiyatında da ezgili söylenen türler vardır. Bu durumun nedeni ile ilgili düşüncelerinizi paylaşınız.

 

Halk edebiyatında şiirler daha çok saz eşliğinde ve doğaçlama olarak söylenir. Şiirler için herhangi bir ön çalışma yapılmaz, dolayısıyla da şiirlerinde derin bir anlam ve kusursuz bir şekil görülmez. Nazım birimi dörtlük olan halk edebiyatında az da olsa ninni ve türkülerde üçlü beşli söyleyişler görülür.Şiirler, hazırlıksız söylendiği için genel olarak yarım kafiye ve redif kullanılmıştır. Bağlama adı verilen bir sazla söylenen halk edebiyatı ürünleri yazılı olmayıp müzik eşliğinde sözlü olarak oluşur. Halk edebiyatının konuları olarak ölüm, hasret, aşk, ayrılık, yiğitlik, doğa sevgisi gibi konular işlenmiştir.

 

Divan edebiyatı 14.yy’dan başlayarak Arap ve İran edebiyatlarının etkisiyle, medrese eğitimi almış seçkinlerin meydana getirdiği bir edebiyattır. Dolayısıyla da dil, biçim özellikleri ve konu açısında Arap ve özellikle de İran edebiyatının etkisindedir. Eserlerinin tümü yazılı olan Divan edebiyatında anonim ürün bulunmaz. Düz yazının yanında şiir daha yaygındır. Divan edebiyatında toplumsal ve dini konulara pek fazla yer verilmez. Aruz ölçüsünün kullanıldığı divan edebiyatında temel nazım birimi ise beyittir. Daha çok zengin ve tam kafiye kullanılır, ahenge önem verildiği için rediflere de özellikle yer verilir.Müzikle olan alakası halk edebiyatına göre daha az olmasına rağmen gene de ezgiyle karşılaşılır, buna sebep olarak da ezgili söyleyişin kişileri daha derinden etkilediğidir. Bu durumun neticesinde ise dinleyenler, hafızalarında metinleri daha kolay tutabilir ve daha etkili hale gelir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER