Hukuk kurallarının toplum düzeni açısından önemi hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

Hukuk kurallarının toplum düzeni açısından önemi hakkındaki düşüncelerinizi söyleyiniz.

 

Hukuk kuralları, toplumun belirli bir düzeni olmasını sağlamak için devlet eliyle oluşturulmuş kurallar bütünüdür. Bir yaptırıma bağlı olmakla beraber, bu yaptırım farklı şekillerde olabilir. Dünya üzerinde bugüne kadar kurulmuş, halen varlığını sürdürmekte olan ya da yıkılmış olan devletlerin hepsinde ortak bir yargıdan bahsetmemiz gerekirse, bu da beraber yaşamak için alınmış olan ve herkesin uyması gereken kurallar bütünüdür. Örneğin, bir kimsenin evine izinsiz bir şekilde girmemeniz gerektiğini hepiniz bilirsiniz. Bu ahlaki açıdan yanlış olduğu için zaman içerisinde toplum tarafından önce sözlü olarak daha sonra da yazılı olarak uygulanmaya alınmış bir kuraldır.

 

İnsanların yaşam hakkına müdahale etmemek, mallarına ve canlarına zarar vermemek, onların özgürlüklerini kısıtlayıcı bir müdahalede bulunmamak, bugün hukuk kurallarının başında gelmektedir. Toplumu bir arada tutmak ve toplum içerisinde uyumun korunmasını sağlamak amacı ile uyduğumuz kurallar hukuk kuralları olarak yorumlanmaktadır. Toplumsal düzen bu kurallar vasıtası ile sağlanır, aksi halde herkesin kendi başına buyruk yaşadığı bir toplumda yaşamak çok çekilmez olabilirdi. Hukuk kuralları kişiyi hem kendinden, hem de aynı zamanda çevresindekilerden de koruyan, hem bireyi hem de toplumu esas alan kurallar bütünüdür. Bu kurallara uyulması, toplumun sorunsuz bir şekilde yaşamına devam edebilmesine olanak sağlamaktadır. Bu kurallara mutlaka uyulması gerekilmektedir. Aksi halde yasalara karşı gelindiğinden suç işlenebilmektedir. Siz de hukuk kurallarına uymalısınız.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER