Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’deki hayatıyla ilgili neler biliyorsunuz?

Logo

Hz. Muhammed’in (s.a.v.) Mekke ve Medine’deki hayatıyla ilgili neler biliyorsunuz?

 

Hz. Muhammed’in (sav) Mekke hayatının zorluklarla geçtiğini biliyorum. Çünkü O’nun (sav) getirdiği son din olan dinimiz İslamiyet’i kabul etmek istemeyen müşrikler çok çeşitli zulümler yapmışlar, baskılar uygulamışlardır. Peygamberimize (sav) 610 yılında peygamberlik verildi. İlk 3 yıl gizli olarak dinini anlattı. 3 yılın ardından Safa Tepesi’ne çıkarak dünyaya gelecek son peygamber olduğunu ve son din İslamiyet’i müjdeleyerek insanlığa duyurmuştur. Konuşmanın başında O’nu (sav) öven başta amcası Ebu Leheb olmak üzere hakaret edip saldırmışlardı. Bu şekilde başlayan zulümler artarak devam etmiştir. Bilal-ı Habeşi, Ammar b. Yasir gibi sahabeler işkencelere maruz kalmışlardır. Hz. Ömer’in ve Hz. Hamza’nın (ra) Müslüman olması biraz baskıları azaltsa da tamamen kalkmamıştır. 3 yıl süren boykot döneminde açlık ve evlerinden çıkarılma gibi baskılara katlanmak zorunda kalmışlardı. Sahabelerin yapılan zulümlere dayanamaması neticesinde ilk hicret Habeşistan’a gerçekleşti.

 

622 yılında Medine’ye hicret edilmiştir. Peygamberimiz (sav) bütün sahabeleri gönderdikten sonra eb son kendisi Hz. Ebubekir’le birlikte hicret etmiştir. Böylece Medine dönemi başlamıştır. Peygamberimiz 7 ay Eba Eyyüb el Ensari’nin evinde misafir kalmıştır. Ensar ve Muhacir arasında kardeşlik kurmuştur. Mescid-i Nebevi inşa edilmiş, ilk şehir devleti anayasası hazırlanmış, Yahudilerle vatandaşlık anlaşması yapılmıştır. Müslümanların kıblesi Mescid-i Aksa’dan Kabe’ye çevrilmiştir. Bedir, Uhud, Hendek savaşları başta olmak üzere savaşlar, seriyyeler ve gazveler yapıldı. Hudeybiye Antlaşması imzalandı. Mekke, Mute gibi şehirler fethedildi.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER