İman ve İslam kavramlarını sözlükten araştırarak defterinize yazınız.

Logo

İman ve İslam kavramlarını sözlükten araştırarak defterinize yazınız.

 

İmanın kelime anlamı “tasdik etmek, söylenileni kabul etmek, mutmain bir şekilde  söylenilenleri benimsemek, güven içinde olmak, yürekten doğrulamak” gibi anlamlara gelmektedir. Istılahi anlam olarak ise iman, Hz. Muhammed’e (s.a.v) Allahu Teala’nın göndermiş olduğu emirlere gönülden bizatihi kişinin isteyerek  hiçbir zorunluluk ve baskı hissetmeden  yürekten inanması anlamındadır.

 

İslam dininde iman, dinin esaslarına inanmak demektir. Kişi bu sayede kurtuluşa erenlerden olabilir ve cennete gidebilir. İmandan kasıt da en konsantre haliyle peygamber efendimizin bizlere iletmiş olduğu 6 maddeye inanmak demektir. Amentüde bu  altı esas yer almaktadır. Allah’a inanmak, Allah’ın Kitaplarına ve Peygamberlerine inanmak, Kıyamet gününün varlığına inanmak, hayrın da şerrin de Allah’tan olduğuna inanmak altı esasın tamamıdır. Aynı şekilde iman amentüde belirtilen esasların yanında Allah’u tealanın bize bildirmiş olduğu emirlerini ve yasaklarını kuşkusuz kabul etmek demektir. Bu hükümlere inanan kişiye Mü’min denir. Mü’min kişi bu saydıklarımızı hem kabul etmeli hem de hoşnutluk göstermelidir. Mü’min kişi inandığı için aynı zamanda Müslüman olmuş demektir ve onun bir diğer adı da müslümandır. İslam olan kişi anlamına gelir. İslam’ın kelime anlamı da teslim olmak, itaatte bulunmak gibi manalara gelir. İman dinin inanç yönüyken İslam pratik yönüdür anlam bakımından aynı şeyleri karşılıyor gibi gözükse de tezahürleri farklıdır. İslam’ın şartı da beş esastan oluşur. Bunlar kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak ,oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmektir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER