İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur sözüne göre insan toplum içinde özgür hareket edebilir mi?

J.J. Rousseau’nun “İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur.” sözüne göre insan toplum içinde özgür hareket edebilir mi? Gerekçeleriyle yazınız.

J.J. Rousseau, devlete yönelik görüşlerini açıklarken doğal yaşamdan hareket eder ve ilk insanın doğada özgür ve eşit yaşadığını belirtir. Bu durumun toplumların oluşmasıyla da son bulduğuna işaret eder. Özellikle “mülkiyet” kavramının ortaya çıkmasının ardından özgürlüğün ve eşitliğin ortadan kalktığı savunur.

 

Rousseau’ya göre özel mülkiyet anlayışının yaygınlaşmasıyla “hak” kavramının ortaya çıkardığını ve bununda doğal yaşamı ortadan kaldırdığı ileri sürer. Ayrıca Rousseau’ya göre toplumların zorunlu olarak bir araya gelmelerinden dolayı “toplum sözleşmesi” ile devletlerin meydana geldiğini belirtir. İlk devletin oluşumundan sonra devletlerin giderek arttığını ve bu durumunda savaşları beraberinde getirdiğini savunur.

 

Haksızlıkların giderilmesi için yapılan bu toplum sözleşmesinin insanları köleleştirdiğini ve bunun ardından artık geriye dönüşün mümkün olmadığını söyler. Bu durumda yapılacak tek şey doğal hayata uyumlu bazı yasa ve kanunların çıkarılmasıdır.

 

Toplum sözleşmesi ile bir araya gelen insanlar sonrasında çıkartılan yasalara uymak zorundadırlar.  J. J. Rousseau’nun “İnsan özgür doğar oysa her yerde zincire vurulmuştur.” Sözü de filozofun doğal yaşamdan yana olan görüşlerin neticesinde söylenmiştir.

 

Günümüze geldiğimizde insanların tüm hak ve özgürlükleri belli yasa ve kanunlarla güvence altındadır. Her toplumun kendine özgü belli kuralları vardır ve kişiler bu kurallara uymak zorundadır. Aksi halde kargaşa ve düzensizlik oluşur, buda beraberinde birçok problemi beraberinde getirir.

Bu nedenle insanın her ne kadar özgürlüğü kanunlarla güvence altına alınmış olsa da kendi istediği gibi davranması mümkün değildir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER