İnsanların farklı siyasi görüşlere sahip olmasının sebepleri nelerdir?

İnsanların farklı siyasi görüşlere sahip olmasının sebepleri nelerdir? Tartışınız.

Toplumsal hayatın bütün ihtiyaçlarını belirleyici olan unsurların başında siyaset gelir. Bu nedenle siyaseti birey ve toplumdan bağımsız olarak düşünemeyiz. Siyaset, insan iradesinin, insanın amaçlarının yaşama geçirilmesi olarak düşündüğümüzde toplumların refahları hep siyaset kurumunun işleyişine bağlıdır.

Siyasetin konusunu, insanların oluşturduğu, etkilediği ve değiştirebildiği her aladır diyebiliriz. Dolayısıyla insan ister istemez aslında siyasetin bir nebzede olsa içindedir. İnsanlar, hak, adalet ve özgürlük kavramlarının hayatlarında tam olarak hissetmek isterler. Ancak bu kavramlar hakkında herkesin farklı bir görüşü olabilir. Kimine göre özgürlük ağır basar kimine göre ise hak ve adalet.

 

Toplumu oluşturan ve geliştiren tüm mekanizmalar bir şekilde siyasetle ilişkilendirilebilir. Siyaset toplumsal hayatın tüm ihtiyaçlarına cevap verebildiği ölçüde bireyler tarafından kabul edilir. Kişilerin düşünce yapıları, hayat görüşleri, yaşam felsefeleri ve ekonomik beklentileri farklı olduğu için siyasi görüşleri de farklıdır.

Aslında tüm siyasi görüşler insanların mutluluğu, özgürlüğü ve toplumsal adaletin işlemesi için fikirler üretir. Ancak bunlara ulaşmak için izledikleri yollar farklıdır. Bu nedenle de demokrasiler de hep farklı siyasi görüşlerin hüküm sürdüğünü görürüz. Aslında tüm bu farklı siyasi görüşler toplum yararına atılan adımlara öncülük eder.

 

Tek bir düşünce yapısıyla yönetilen devletler yıllar içinde dağılmış ve parçalanmıştır. Toplumun ve devletlerin gelişebilmesi için farklı pencerelerden bakan, fikir üreten ve çözümler sunan siyasi görüşlere ihtiyaç vardır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER