İslam coğrafyasından Avrupa’ya yapılan çeviri faaliyetlerinin 15-17. yüzyıl felsefesindeki bilim ve felsefeye olan etkilerini belirtiniz.

İslam coğrafyasından Avrupa’ya yapılan çeviri faaliyetlerinin 15-17. yüzyıl felsefesindeki bilim ve felsefeye olan etkilerini belirtiniz.

İslam coğrafyasında çeviri faaliyetleri ilk zamanlarda tartışmalara konu olmuştur. Ancak daha sonraları çevrilen eserler irdelenmiş ve özgün düşünceler oluşturulmaya başlanmıştır. Bu durumda özellikle Bağdat ve Tunus gibi yerler bilim ve felsefenin merkezi konumu olan yerler olmuştur. Özellikle astronomi, felsefe ve tıp gibi alanlarda büyük gelişmeler gerçekleşmiştir. Emevi ve Abbasi yöneticilerinin İslam dinini yayama ve geniş bir coğrafyaya yayılma düşünceleri hem İslam coğrafyasında hem de Batı’da bilim ve felsefesinin yayılmasına olanak sağlamıştır.

 

12. yüzyılda başlayan bu çeviri faaliyetleri, Rönesans’ın da etkisiyle 15. Ve 17. Yüzyılda Avrupa’da birçok düşünürün bilimsel çalışmalarını hızlandırmıştır. Çevrilen birçok kitap sayesinde buluş, harita ve aletler Avrupalı bilim adamları tarafından daha da geliştirilmiş ve tekniğin gelişimi bu sayede gerçekleşmiştir.
15. ve 17. Yüzyıllarda astronomi ve matematik alanındaki eserlerin Latinceye çevrilmesinin ardından Kopernik, Newton, Galilei ve Leonarda D. Vinci gibi bilim insanlarının, çevrilen eserlerin ele aldıkları problemlerin çözümüne yönelik çalışmalar yapmasını sağlamıştır.

 

Yunancadan Farsçaya çevrilen eserler, Anadolu üzerinden Bizans’a geçmiş ve 15. Yüzyılda İstanbul’un Fethi’nin ardından Osmanlı bilim adamları da bu bilgileri sentez bağlamında değerlendirmiştir. Daha sonra ünlü matematikçi ve astroloji uzmanı Nasreddin-i Tursi’nin trigonometriye yönelik eseri ilk kez Osmanlı döneminde çevirisi yapılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir