İslamiyet’in kısa sürede geniş alanlara yayılmasının nedenleri nelerdir?

İslamiyet’in kısa sürede geniş alanlara yayılmasının nedenleri nelerdir?

İslamiyet yeryüzüne inen en son semavi din olma özelliği ile kendisinden sonra başka bir dinin olmayacağını bizlere aktarmıştır. İslamiyet in doğduğu ilk yıllardan şimdiye kadar bu kabulleniş başka inanışlara çok fırsat tanımamış tüm insanlığın belirli semavi bir dini kabullenişi sürmüştür. İslamiyet, insanları insan olduğu için değerli görmesiyle, kişi temel hak ve özgürlükleri önemsemesi ile, gerçeği açık bir dille aktarması ile dünya toplumları tarafından çokta zorluk çekmeden kısa sürede yayılmıştır. Ayrıca adil düzenin tesisini emretmesi ve adaletli yönetim anlayışının benimsenmesi dünyada ki zulüm ve baskılara karşı bir tavır sergilemesi de bu nedenler arasında yer alır. Dönemin ağır şartları köleliği uygun görmesi ve ekonomik buhranlarının sonunun gelmemesi de yine İslam’ın hızlı yayılmasının önünü açmıştır.

 

Hz. Peygamber vefat etmeden önce sahabeye veda hutbesinde vasiyetlerinden biri olarak kimsenin Medine de kalmamasını istemesi ve İslam’ı yayma amaçlı hizmetlerde bulunmasını istemesi de etkili olmuştur. 120 bin sahabeden sadece 20 bini Medine’de kalmış, geriye kalan 100 bin sahabe dünyanın çeşitli ülkelerine, İslam’ın güzelliklerini anlatmak ve yaymak için yayılmıştır. Bu gayretin de İslam’ın yayılmasında etkili olması bilinmelidir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER