Japonca Öğrenmek Zor Mu Kolay Mı?

Logo

Bir Türk için öğrenmesi en kolay dillerden biri Japonca’dır. Çünkü aynı dil ailesini aitiz, kurallar yönüyle pek çok ortak özellik bulunmaktadır.

 

Japonca Alfabesi

Aslında Japonca’yı öğrenmeyi zorlaştıran tek unsur budur. Japonca 4 çeşit alfabe bulunmaktadır. Birincisi Hiragana’dır. Bu alfabe Japonların kendi dilindeki kelimeleri yazmaya yaramaktadır. Diğer alfabe ise katakanadır. Bu alfabe Hiragana ile aynı anlama gelip farklı simgelerle yazılmış halidir. Katakana ile ise Japoncaya dışarıdan girmiş kelimeler yazılmaktadır. Bu iki alfabeyi öğrenmek oldukça kolaydır. Bir de bu iki alfabenin latinize edilme yöntemi bulunmaktadır. Buna isa Romanji denmektedir. Bu alfabe biraz işin kolayına kaçmak anlamına gelir. Japoncayı zor kılan ise Kanji denen alfabedir. Günlük kullanımda 2000 adet kanji vardır. Kanjiler aslında bir simge niteliği taşır ve her simge bir anlama gelir. Mesela gaksei çocuk demektir. Ancak gaksei hem hiragana ile yazılabilmektedir hem de çocuk anlamına gelen bir kanji bulunmaktadır. Japonca öğrenmek isteyenlerin ikisini de bilmesi gerekir. Ayrıca Japoncada toplam kanji sayısının 20.000 civarında olduğu fakat günlük kullanımda pek rastlanmadığı da bilinmektedir.

 

Japonca Kuralları

Japonca tıpkı Türkçe gibi soldan sağa yazıldığı gibi okunan bir dildir. Örneğin ko-hi kahve demektir ve japonca ko ve hi heceleri ile yazılarak okunur. Burada dikkat edilmesi gereken nokta bunların bir harf değil hece olmasıdır. Japonca da harf değil hece vardır ve heceler yan yana gelerek kelime oluşturur. Diğer yandan kelimeler tıpkı Türkçe’deki gibi ek alarak ilerler. Bu ekler kelimenin sonuna eklenir. Örneğin iyelik eki olarak no hecesi kullanılır. Kahvenin demek isteyen birisi ko-hino demelidir. Bu şekilde ilerleyen dil, cümle yapısı bakımından Türkçe’ye oldukça benzemektedir. Bir yönüyle yüklemin sonda olması öznenin başta olması bir avantaj olarak görülebilir. Diğer yandan cümlenin öğeleri arasında oynama yapılabilir. Örneğin Türkçe’de nasıl ben geldim demek, yerine geldim ben de denilebiliyorsa Japoncada da durum aynıdır. Bu bakımdan neredeyse Türkçe’nin yalnızca kelimelerini değiştirerek yeni bir dil üretilmiş gibi düşünülebilir. Bu yönüyle bir Türk için Japonca öğrenmek diğer dillere nazaran oldukça kolay olacaktır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER