Jeolojik geçmişi göz önüne alındığında Türkiye’de hangi kayaç türlerine rastlanır? Araştırınız.

Logo

Dünyanın oluşum süreci göz önüne alındığında yapılan araştırmalar doğrultusunda dünyanın yaşının beş milyar yıl olduğu bilinmektedir. Türkiye bu oluşum sürecinin son iki evresinde yani üç ve dördüncü jeolojik zaman içerisinde günümüz görünümüne sahip olmuştur. Bu açıdan bakıldığında ülkemizin oluşumunu geç tamamlamış genç bir ülke olduğu söylenebilmektedir. Türkiye’nin geç toprak özellikleri sergilemesi sebebi ile birçok deprem kuşakları Anadolu üzerinden geçmekte olup bu da pek çok kayaç tipini içerisinde barındırmasına sebep olmaktadır.

 

Türkiye 1. Jeolojik zaman içerisinde masif arazi oluşumu gerçekleşmiş olup yaşlı arazilerdir ve deprem riski az olan bölgelerdir ancak Bitlis ve Kırşehir aykırı olarak deprem riski yüksek masif arazilerdir. 2. Jeolojik zamanda ise tortulanma olayları meydana gelmiştir. 3. Jeolojik zamanda ise Arap ve Afrika plakaları Anadolu levhasını sıkıştırarak Kuzey Anadolu Kıvrım Dağları ve Toros Kıvrım Dağlarını meydana getirmiştir. Son jeolojik zamanda ise Türkiye bu günkü görünümüne sahip olmuştur. Boğazlar oluşmuş olup Egeid karası çökerek Akdeniz sularının dolması ile birlikte ege denizini meydana getirmiştir. Türkiye de oluşan kayaç türleri sıralanacak olur ise Kireç taşı, kaya tuzu, çakıl taşı, kum taşı, kil taşı, kömür, mercan, mermer, kuvarsit, şist, gnays, obsidyen, bazalt, andezit, diyorit, siyenit, gabro, granit gibi kayaç çeşitleridir. Kullanım alanı olarak oldukça geniş bir alana sahiptir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER