Kişisel çıkarlar ile milletin çıkarları çatıştığında farklı tutumlar izleyen kişilerin davranışları nasıl değerlendirilmelidir?

Kişisel çıkarlar ile milletin çıkarları çatıştığında farklı tutumlar izleyen kişilerin davranışları nasıl değerlendirilmelidir? Tartışınız.

 

Kişisel çıkarları ile kendi çıkarları çatışan insanların tutumları olumlu ve olumsuz olarak iki başlık altında değerlendirilmelidir.

Bu konuda sağlıklı bir sonuca varabilmemiz açısından bu yöntemi kullanmanın faydalı olacağına inanıyorum.  Çıkar bireyin olay veya kişiden fayda sağladığı durumların gerçekleşmesi ile sağlanır.  Milletin çıkarları ile bireylerin çıkarları nasıl çatışır peki?

 

Çok zengin iş adamlarını ele alalım. Ülkede mevcut bir kriz var ve yönetim iş adamlarını hibe yapmaya devletin kalkınmasına çağırıyor. Devletin hibe için belirlediği tutar ise gelirlerine kıyasla bu insanları zorlamayacak hatta devede kulak kalacak bir rakam.  Burada bireyler kendi çıkarlarını düşünerek milleti es geçip hibe desteğinde bulunmadığında çıkar çatışmasından söz edebiliriz.  Ancak bu olumsuzlama yönünde bir çatışmadır. Burada devlete hibe edilmesi gereken tutarı birey verdiğinde çıkar birliği edilmiş olur.

 

Bireylerin belirli zamanlarda milletle ya da devletle çıkarları çatışabilir. ( bayrak, dil ve yönetim şekli çıkar çatışmasına dâhil edilemez)

Bu durumda bireyin tavrı bize olumlu ya da olumsuz çatışmayı verir.

Unutulmamalıdır ki milletin refahı her şeyden önce gelmektedir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER