Küresel ısınmanın sonuçlarının neler olduğunu biliyor musunuz?

Logo

Küresel ısınmanın sonuçlarının neler olduğunu biliyor musunuz? Açıklayınız.

 

Küresel ısınma, dünyamızı çevreleyen atmosfer tabakasının stratosfer katmanında oluşan sera gazları dediğimiz karbondioksit, su baharı, metan, ozon gibi gazlardan oluşan sera etkisindeki dengelerin bozulması sonucu dünyanın ısısının artmasıdır. Dünyanın sıcaklıkları ilk olarak bin sekiz yüzlü yılların sonunda kaydedilmiştir. O zamandan bu zamana sıcaklıklarda 0,5 ile 0,7 derece santigrat civarında bir artış gözlenmiştir. Son yıllarda bu artışlar yükselmektedir. Ölçümlere göre önümüzdeki yüz yıldaki artış felaketlerle sonuçlanabilecek nitelikte olacaktır. Bu yüz yılın içinde 1,5 ile 5,5 derece sıcaklık artışı beklenmektedir. Bu artış buzulların tamamen erimesine yeterli olacak düzeydedir. Sıfır derecedeki buzun erimesi için 0,1 derece sıcaklık yeterlidir. Bu da bize gösteriyor ki çok yakın gelecekte buzullar eriyecek, kıyı kentleri su altında kalacak.

 

Verimli tarım alanları sular altında kalacak, ılıman iklim kuşağında çölleşme meydana gelebilecek. Ayrıca aşırı iklim değişiklikleri fırtınaları, selleri, su baskınları gibi doğal afetleri beraberinde getirecektir. Bununla birlikte sera etkisi bir kısır döngüye girecek. Kuraklık ve susuzluk baş gösterecek. İnsanların ve diğer canlıların yaşayabileceği alanlar daralacak. Kuraklık, iklimsel değişiklikler tarımsal üretimi olumsuz etkileyecek ve dünyayı doyuracak kadar gıda üretilemeyecek. Kıtlık ve açlık baş gösterecek. Bunun sonucu ya savaşlar yaşanacak ya da insanlık yeni teknolojiler geliştirecek ve bu yeni geliştirilen teknolojiler başka dengeleri alt üst edecek. Ya da insanlar üstlerine düşen sorumlulukları yerine getirip küresel ısınmanın önüne geçecekler.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER