Monarşilerde Demokrasinin Temel İlkelerinden Hangileri Yer Almaz?

Monarşilerde Demokrasinin Temel İlkelerinden Hangileri Yer Almaz? Kısaca Açıklayınız?

 

Demokrasi, halkın çoğunluğunun oyuna bağlı olarak, yine halkın seçtiği kişilerle devletin yönetilmesidir. Monarşi ise, egemenliğin ve meşruiyetin doğrudan doğruya tek bir güç üzerinde toplandığı yönetim biçimidir. Monarşi mutlak monarşi şeklinde olabileceği gibi, meşruti monarşi de söz konusu olabilir. Yani egemenliği elinde bulunduran güç -kısmen de olsa- bir grup tarafından denetlenebilir.

 

Monarşi, demokrasiye taban tabana zıt olan kavramlar arasında yer almaktadır. Demokrasinin temel ilkelerinin ilki, halkın kendisini yönetecek olan kişiyi kendisinin belirlemesidir. Monarşi saltanat esasına dayalıdır. Halkın söz hakkı yoktur. İlkelerden bir diğeri ise seçme ve seçilme hakkıdır. Halk, yönetimde söz sahibi olmak üzere seçimlere katılabilir ve kadın erkek fark etmeksizin oy kullanır. Yönetimde söz sahibi olacak kişinin belirlenmesi üzere ‘herkesin’ bu doğrultuda oy kullanması, yine monarşide olmayan bir özelliktir. Bir diğer etmen de monarşide halkın özgür olmayışıdır, zira kararlar tek bir elden verilir. Halkın yasağa karşı söz hakkı bulunmaz, bu sebepten ötürü birey toplumda özgür olamaz. Demokrasi monarşiden çok daha iyi bir yönetim şeklidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir