Orhun Yazıtlarına Göre Türk Devletlerinde Kağanlar Gücünü Nereden Almaktadır?

Orhun Yazıtlarına Göre Türk Devletlerinde Kağanlar Gücünü Nereden Almaktadır?

Orhun yazıtları, Orhun kitabeleri veya Orhun Anıtları olarak da adlandırılan ve M. S. 750 senelerine tarihlenen, Türklere ait ilk yazılı kaynaklardır. Orhun Kitabeleri, Türkler tarafından kullanıla ilk alfabe olan Orhun alfabesi ile yazılmış Göktürkler eserleridir. Türk tarihi açısından bu yazıtların önemi şunlardır,

  • Türk kültür tarihinin, bugün için bilinen ilk yazılı belgeleridir.
  • Türklere ait olan en eski yazılı metinlerdir.
  • Türk toplumun hayat tarzını ve dünyaya bakışlarını tasvir etmektedir.
  • Türk diline ve edebiyatına ait ilk ebedi eserlerdir
  • Türk töresini ve Türk medeniyetinin özelliklerini anlatmaktadırlar.
  • Bu eserler Türk kelimesinin ve Türk milleti tabirinin geçtiği ilk Türkçe kaynaklardır.

 

Türk Devletlerinde Kağanların Güçlerini Aldıkları kaynak

Eski Türk Devletlerinde Kağanların güçlerini yani hâkimiyet kudretini aldıkları kaynak Tanrı ve Kut inancıdır. Bu inanca göre idare etme yetkisi Tanrı tarafından verilen hükümdarlar ve bu hükümdarların soyundan gelenler kutsal olarak kabul edilmiştir. Kut’un tanrı tarafından insanoğluna ve özellikle de hükmetmek için seçilmiş kişiye bahşedilmiş bir hak ve güç olduğuna inanılmıştır. Yani başka bir değişle hükmetme hakkının tanrı tarafından seçilen bir aile veya kişiye verilmesidir. Ayrıca tanrısal bir hak ve seçilmiştik söz konusu olduğu için hükümdarların ve aile mensuplarının kanlarının kutsal olduğu düşünülürdü. Bu sebeple hükümdarın soyundan bir kişi idam olunacaksa, kanı akıtılmadan yani yayın kirişi kullanılarak boğulurdu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir