Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin sebepleri neler olabilir?

Bizans sınırında küçük bir beylik olarak kurulan Osmanlı Devletinin kısa sürede büyümesinin sebepleri neler olabilir?

 

Osmanlı devletinin başlangıçta küçük bir beylik olarak Anadolu topraklarında varlığını sürüyor olması boşuna değildir. Anadolu Selçuklu devletinin gün geçtikçe azalan gücü bu beyliğe sunulan desteğe kaymıştır. Aldığı desteğin yanı sıra beylerin küçük yaşlardan itibaren aldıkları eğitim ile ileri görüşlü politikalar izlemeleri ve stratejik noktaları ele geçirmeleri bu nedenler arasında yer alır. Sonrasında fethedilen topraklara yerleştirilen Türkmen ailelerle uygulanan iskan politikası ile, ele geçirilen coğrafya Türkleştirilmiş ve yayılmacı politika izlenmiştir. Bununla da kalınmamış diğer beyliklerle kurulan siyasi ve ekonomik alanda ki anlaşmalarla başarılı olup güçlerine güç katmışlar ve kimi beyliği kendi bünyelerinde toplamışlardır. Anadolu bölgesinde varlığını sürdürmeyen güçlü bir devlet olmaması da Osmanlılar için ayrı bir şans oluşturmuştur.

 

Merkezi otoriteyi kendi içinde sağlaması için önemli girişimlerde bulunulmuş bu boşluk değerlendirmiştir. Düşman devlet olarak görülen Bizans’ın da kendi içerisinde ki çatışmaları ve azalan gücü büyüyen bu beyliğe karşı koymayı engellemiş, büyüme hızını durduramamıştır. Yapı ve kuruluş felsefesi bakımından İslam anlayışının tezahürü olarak kendilerinde oluşan cihat anlayışı ile yayılmacı politikaların hızla sürdüğü de bir gerçektir. Fethedilen bölgelerde ki hoşgörülü ve adaletli olan yönetimi sayesinde iç karışlık çıkmasına engel olunmuş ve kimi siyasi istikrarsız bölgeleri savaşmadan bünyesine katmıştır. Vaat edilen huzur ve güven Osmanlının şiarı haline gelmiş farklı milletler kendi din adamlarının baskısından korunmak için Osmanlıya sığınmıştır. Ekonomik olarak da esnafların büyük örgütlenmesi olan ahiler teşkilatının desteğini alınmış, çıkarılacak ekonomik buhranların önüne geçilmiştir. Refah seviyesi artan halk Osmanlıya olan güvenini arttırmış ve büyümesinde katkı sağlamıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER