Osmanlı Devletinin tımar sistemini uygulamasındaki amaçları nelerdir?

Osmanlı Devletinin, tımar sistemini uygulamasındaki amaçları nelerdir?

 

Fethedilen toprakların genişliği ve çokluğu Osmanlı da yönetimin idari ve askeri alanda gelişmesini gerekli kılmıştır. Genellikle geçim kaynağının kırsal kesimlerde ticaretten çok tarıma dayalı olduğu bilinmekteydi. Yapılacak sistemsel bir uygula hem askeri sistemin gelişmesi hem de tarımın sürekli hale gelmesini sağlayacaktı. Aynı zamanda merkezi otoriteyi güçlü tutmanın amaçlarından biri de toprakların yönetiminin tamamına hakim olabilmekti. Bütün bu sayılanlar tımar sistemi ile gerçekleşebilecek, Osmanlı kurulan sistemle hem yönetme gücünü arttıracak, hem vergileri toplayacak, hem askerlerin sayısal artışını sağlayacak, hem de tarıma gereken önem verecekti.

 

Osmanlı geliştirdiği tımar sistemi ile köylülere ekip biçmesi için ücretsiz toprak sağlayacaktı. Köylüler elde ettikleri gelirin bir kısmını tımar sahibine vergi olarak verecek ve geçimlerini sağlayacaktı. Ancak topraklar devlete aitti ve geri alınacaktı. Toprakların verimliliğinin de sağlandığı bu sistemle alınan vergiler tımar sahiplerinin kendi gelirlerini karşılamasını kolaylaştıracak ve her tımar sahibi en az on asker yetiştirecekti. Ayrıca toprakların yönetimi de tımar sahiplerine aitti. Yine bu sistemle iç güvenliğin oluşumu sağlanacak çıkabilecek ayaklanmalar engellenecekti. Devlet bütçesinden herhangi bir çıkış olmaması ve toplanılan vergilerin sürekliliği ile yetiştirilen askerlerin sayısının çokluğu, dahası olan tarımın gelişmesi ve köylülerin iaşelerini karşılayabilmesi ve yönetimsel alanda ki boşluğun doldurulması sistemin gerekliliği ve geniş alanda sağladığı faydayı gözler önüne seriyor. Tımar sahiplerininse köylüyü çok çalıştırmaması ve adaletli yönetmesi adına sürekli olarak denetlenmesi sağlanıyordu.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER