Osmanlı Sanatının Kendine Has Özellikleri

Osmanlı sanatının kendine has özelliklerini açıklayınız.

 

Osmanlı Dönemi’nde güzel sanatlar denilince akla gelen ilkler, çinicilik, minyatür, mimari ciltçilik, seramik, hat sanatı ve müzik gelir. XV. Yüzyılda hızlı ve ilgi çekici gelişim gösteren Osmanlı güzel sanatları, XVI. yüzyılda en uç nokta dönemine ulaştı. Güzel sanatlardaki gelişme, özellikle süsleme sanatlarında kendini ön planda gösterdi. Çinicilik, kakmacılık, hattatlık, oymacılık, ciltçilik ve tezhip başlıca el sanat dallarıydı. Bunlar ön plana çıkar iken o kadar aşikâr olunmuştu ki dünya genelinden öğrenmeye yönelik gelenler yahut satın almak isteyenler olmuştur. Emeğin ve sanatın birleşimi ile Osmanlı sanatı dünya genelinde yerini almıştır.

 

Hat Sanatı: Arap alfabeleri ile şekilli yazı yazma sanatına verilen isimdir ve bunları yazanlara Hattat denir. Hafız Osman ünlü hattatlardandır.

 

Cilt Sanatı: Osmanlılar ‘da cilt sanatı, özellikle de deri ciltler, çeşitli malzemeleri ve zengin bezemeleriyle dikkat çekmektedir. XV. yüzyılda Fatih Dönemi ciltlerinde hatâyi, rûmi gibi klasik Osmanlı bezeme motifleri görülür.

 

Müzik: Osmanlılar, Türk müziği geleneğini devam ettirmişler ve Mehterhaneyi kurmuşlardır. Takım; davul, zurna, nakkare, boru, zil ve kösten oluşuyordu. Sarayın mehter takımı, her gün belli bir saatte mehter vurur.

 

Mimari: Osmanlı mimarisi devletin kuruluşundan XV. yüzyılın ikinci yarısına kadar genelde Selçuklu ve Beylikler dönemi mimarisinin özelliklerini taşır. Bununla birlikte Osmanlıların bu dönemde yaptığı eserler, klasik dönem mimarisinin gelişmesinde etkili rol oynamıştır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER