Osmanlıda Millet Sözü Neyi İfade Eder?

Logo

Osmanlı’da Millet Sözü Neyi İfade Eder?

 

Millet sistemi aslında Osmanlıda toplumsal bir sistemdir. Osmanlı İmparatorluğu’nda milletler din usulüne göre ayrılmışlardır. Ayrılan dinler, Müslümanlar, Yahudiler, Hristiyan ve bunların alt mezhepleridir. Bu sistem ile insanlara özgürce dinini yaşama şansı verilmekteydi. Din ve vicdan hürriyeti sonuna kadar tanınmaktaydı. Bu sistem milliyetçilik sistemine kadar tüm düzeni sağlamaya yeten bir sistemdir. Millet sisteminin işlevinin kaybolduğu son yıllarda yerini Osmanlıcılık ve İslamcılığa bırakmıştır. Bu sistemler aslında toplumu bütünleştirmek amacıyla ortaya çıkmıştır.

 

Osmanlıda millet sistemi, ortaçağ yönetim geleneklerine uygun olarak din/ mezhep ayrışması temeline dayanan bir sistemdir. Bu sistem Fatih Sultan Mehmet döneminde net olarak ortaya koyulmuştur. Tanzimat döneminde modernize edilmek istenen bir sistemdir. Osmanlı döneminde farklı milletlere ait farklı dinler ve görüşler, hoşgörü ile karşılanmıştır. Bu düşünce sistemi doğrultusunda Osmanlı topraklarında insanlara özgürce yaşama şansı tanınmıştır. Aslında bir imparatorluğun bu kadar uzun bir süre dimdik ayakta kalmasını sağlayan, bu sistemlerin doğru bir şekilde yürütülmesidir. Baktığımızda Osmanlı Devleti içinde yaşayan toplumların karma olduğu görülmektedir. Her dinden her mezhepten insanın rahat ve huzur içinde yaşadığı bir ortam olan Osmanlı Devleti bu düzeni sağlamış durumdadır.

 

Osmanlı İmparatorluğu döneminde bu kadar düzenli bir sistem ile yönetilen toplumun aksine, batılı ülkelerde daha farklı bir sistem vardır. O dönemde batılı devletler bu kadar ince ve hassas noktaları keşfedememişti. Farklı dinden olan insanları dışlama yada hor görme tutumları dikkat çekmektedir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER