Sınıf öğrencisi olarak demokrasinin hangi temel ilkelerinden yararlanıyorsunuz?

Sınıf öğrencisi olarak demokrasinin hangi temel ilkelerinden yararlanıyorsunuz? Yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti’nde sınıf öğrencisi olanların yararlandıkları demokrasinin temel ilkeleri bulunur. Her ilkenin kendine özgün detayları bulunur.

 

Sınıf Öğrencilerinin Yararlandığı Demokrasinin Temel İlkeleri

 

Özgürlük: Bireyin, başkalarının haklarını koruyarak istediğini yapabilmesidir. Demokrasinin olduğu yerde her bireyin kendi özgürlük hakkı bulunur.

Eşitlik: Hakların kullanılmasında ayrımın yapılmaması ilkesidir. Demokraside eşitlik, yasalar önünde kabul edilen eşitliğin olmasıdır. Yasalar herkese aynı biçimde uygulanarak; kişilere, ailelere veya zümrelere ayrıcalık yoktur.

Çoğunluk: Demokraside çoğunluk ilkesi esastır. Toplum içerisinde yapılan seçimlerde, halk çoğunluğu dikkate alınır. Sınıf içerisinde de yapılan tercihlerde sınıf tarafından belirlenen kararın çoğunluğu ön plandadır.

Seçme Seçilme Hakkı: Türkiye Cumhuriyet’indeki her bireyin seçme ve seçilme hakkı bulunur. Sınıf içerisinde de her bireyin yararlanabileceği demokrasinin temel ilkeleri arasında seçme ve seçilme hakkının esas alınarak yapıldığı sınıf seçimleri bulunur. Her öğrenci seçimlere katılabilme hakkından yararlanabilir.

Katılım: Demokrasi, vatandaşların katılım haklarını her zaman koruyan bir ilkedir. Sınıf içerisinde yararlanan temel ilkelerden biri de katılım sağlama özgürlüğüdür.

Hoşgörü: Demokrasi hoşgörü rejimi olarak benimsenir. Farklı unsurlar temel olarak demokrasi içerisinde birbirlerine tahammül etmeyi ve aynı zamanda birbirleriyle uzlaşmayı öğrenmeyle yükümlüdürler. Sınıf öğrencilerinin tamamı hoşgörü ilkesini benimserler.

Milli Egemenlik: Yönetme yetkisinin millette olduğunu gösteren demokrasi ilkesi milli egemenliktir. Demokraside egemenlik tamamen halka ait olması söz konusudur. Her birey milletin bir parçası konumunda yer alır.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER