Sosyal Hayatın Canlanmasında, Vakıf Müesseselerinin rolü nedir?

Logo

Sosyal Hayatın Canlanmasında, Vakıf Müesseselerinin rolü nedir?

 

Osmanlı Devleti vakıf ve benzeri sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine büyük önem vermiştir. Birçok konuda farklı amaçlar ile, vakıflar kurulmuştur. Bu vakıfların amaçları adlarında açıkça belirtilmiştir.

 

Kişi ya da kurumların, maddi ve manevi imkanlarını kamu yararına sarf etmesine vakıf denmiştir. Osmanlı Devleti döneminde devlet geleneği olacak şekilde vakıf ve benzeri kuruluşlar desteklenmiştir.

 

Vakıf ve diğer kuruluşların benimsemiş oldukları belli amaçlar şu şekildedir. Bu amaçların hayata geçirilmesi sonrasında sosyal sorumluluk yerine getirilmiştir. İnsanların kaynaşması sağlanmıştır. Irk ve din farkı gözetmeksizin toplum olabilme bilinci geliştirilmiştir. Bu sayede uzun yüzyıllar boyunca birbirinden ayrılmayacak toplum harcı meydana getirilmiştir.

 

Vakıfların Üstlenmiş oldukları toplumsal roller sonrasında sosyal hayatta meydana gelen olumlu değişiklikler şu şekilde seyretmiştir.

  • Toplum içerisinde maddi bakıma muhtaç kişilerin desteklenmesi sağlanmıştır, bu şekilde toplumsal barış iklimi meydana gelmiştir,
  • Kurulan şifahaneler ile akıl sağlığı ve diğer sağlık uygulamaları benimsenmiştir,
  • Kültürün geliştirilmesi ve eğitimin teşviki amaçlanmıştır,
  • Mektep, medrese, yurt, lonca, kervansaray kurularak, sosyal birlikteliğin sağlandığı ortamlar oluşturulmuştur,
  • Vakıf kuruluşları sadece yerli halk değil gayri müslim halkın da ihtiyaçlarını karşılamış bu sayede farklı kültürlerin kaynaşması hızlanmıştır,
  • Vakıflar sayesinde kurulan kervansaraylar ile ticari faaliyetlerin yanı sıra, uzak iklim ve coğrafyalarla kaynaşma imkanı elde edilmiştir.
  • Padişah I. Mahmud döneminde kurulan Evkaf Nezareti ile vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının faaliyetleri denetlenmiştir.
YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER