Tarihle ilgili tanım ve yorumlara dikkat edildiğinde hangi ortak noktalara ulaşılır?

Logo

Tarihin milli ve kahramanlık öyküleri içerdiği hem bir tanım hem de bir yorum olarak karşımıza çıkmaktadır. Sebep – sonuç ilişkisine sahip olduğu tanımlanan tarih biliminin yorumlanması da sebep – sonuç ilişkisi içinde gerçekleşir. Yer ve zaman olgusu tarihte belirtilmektedir. Tarih yorumları yapılırken de bölgesel özellikler göz ardı edilemez. Haliyle yer ve zaman kavramları tarihin hem tanımlanmasında hem yorumlanmasında kullanılır. Tarih tanımı tarihte incelenen konuya dayandırılır. Yorumlama yapmak için de herhangi bir yorumu bir konuya dayandırmak gerekir. Farklı konular arasında kıyaslama yapılarak yorum yapılabilmektedir. Bu yüzden yorum ve tanım içinde somut bir konu örneği olmalıdır. Tarih tanımlamasında kullanılan analiz ve inceleme yöntemi yorumlarda da ortak özelliktir. İnceleme ve analiz etme üzerine tanım ve yorum yapılabilir. Aksi halde incelenmeyen ve iyi analiz edilmeyen konuların veya olayların tanımlanması ya da yorumlanması zordur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER