Tarihte birçok uygarlığın Anadolu’ya yerleşmesinin sebepleri nelerdir?

Tarihte, birçok uygarlığın Anadoluya yerleşmesinin sebeplerini araştırınız.

 

İnsanlık tarihi, yaşayışları boyunca yerleştikleri toprakların doğal özelliklerine göre seçim yapmakta, suyun ve elverişli toprakların bulunduğu coğrafyalar daha çok tercih edilmektedir. Tarihte en verimli topraklardan birisi de Anadolu toprakları olarak ortaya çıkmakta. Su kaynakların varlığı, kıtaların birleşim noktasında yer alması ile oluşan  stratejik önemi,  Anadolu toprakları için tercih unsuru olmasında etkilidir. Elverişli topraklar ve doğal kaynakların çokluğu, Anadolu topraklarında yaşayışlarını idame ettiren insanların hayat sürmesi için elzemdir. Geçmişten günümüze kadar Anadolu, her insanın sığınağı ve barınağı olmanın yanı sıra yerleşimlerin ki tercih edilen toprak olmayı başarmıştır. Türklerin de bin yıldır yurdu olarak yaşadı bir coğrafya olan Anadolu, kültürlerin sentezlendiği yegane merkezlerden biri olma özelliğine de sahip.

 

Anadolu’ya yerleşen tarihte ki pek çok uygarlık, yeryüzü şekillerin elverişli olması, bitki örtüsünün yaygın olan dağılımı, su kaynaklarının çokluğu, iklimin elverişli oluşu, doğal kaynakların zengin olması gibi nedenlerle yerleşmişlerdir. Doğu ve batı arasında ki köprü olma vazifesi ile Medeniyetler Beşiği olmuş, bu bakımdan insanlığın gelişimini başlatmış bir merkezdir. Farklı din ve mezheplerden, farklı kültürden insanların bir arada yıllar boyu bir arada yaşamasına ev sahipliği yapmış ve insanlığın gelişimine katkı sunmuştur.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER