Tarihte Devletler Arasında Ekonomik İlişkiler Nasıl Yürütülmekteydi?

Tarihte devletler arası ekonomik ilişkiler nasıl yürütülmekteydi? Düşüncelerinizi arkadaşlarınız ile paylaşın.

 

Tarihte devletlerarası ekonomik ilişkiler Anadolu’da başlamıştır diyebiliriz. Tarihte yapılan ilk yazılı ticari anlaşma ise 4 bin yıl öncesine ait. Asur krallığı, Hahhum Krallığı ve Kaniş krallığı arasında ticari ilişkilerin güven içinde yürütülmesi için çivi yazılı tabletler hazırlanmış. Bu dönemde ekonomik faaliyetler mal değiş tokuşu şeklinde yürütülüyordu. Lidyalıların medeniyet sahnesine çıkmaları ile işler değişti. Lidyalılar MÖ. 5. Yüzyılda ilk defa parayı kullanmaya başladılar

 

Tarih boyunca devletler öncelikle sınır komşuları ile ekonomik ilişkilerde bulunmuşlardır. Bu ekonomik faaliyetler yasalar ve antlaşmalarla belirlenmiştir. Daha sonra ticaret yolları açıldıkça ve taşımacılıkta ilerlemeler kaydedildikçe ekonomik faaliyetler gelişmiş ve dünya üzerindeki yayılımları artmıştır. Tarihte en eski ticari yolların İpek Yolu ve Baharat Yolu olduğunu söyleyebiliriz. Bu yolların çevresinde kurulan yerleşim merkezleri medeniyetlerin de gelişim merkezleri haline gelmiştir.

 

Devletlerarası ekonomik faaliyetlerde limanlar ve deniz taşımacılığı da büyük rol oynar. Bu sebepledir ki liman şehirlerine hâkim olmak, büyük denizlere açılmak tarih boyunca çok önemli olmuştur. Ekonomik faaliyetleri gelişen ülkeler güçlü bir yere sahip olup gelişmişler, zengin olmuşlardır.

 

Tarih boyunca bazı devletlere ekonomik konularda imtiyazlar sağlanmıştır. İlk akla gelen, kapitülasyonlardır. Osmanlı Devletince, ilk olarak Fransızlara tanınan ekonomik ayrıcalıklardır. Başlangıçta ülke çıkarları için faydalı olan kapitülasyonlar daha sonraları Osmanlının başına bela olmuştur. Lozan Antlaşması ile tamamen kaldırılmıştır. Günümüzde devletlerarası ekonomik faaliyetler Uluslararası Ticaret Hukukuna uygun olarak yürütülmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir