Ticari Mekanların Ticaretin Gelişmesine Etkileri Nelerdir?

Ticari Mekânların Ticaretin Gelişmesine Etkileri Nelerdir?

İlk insanlar tarafından oluşturulan toplumlar, ancak kendi gereksinimlerini karşılayabilecek miktarda üretim yapabiliyorlardı. Bu sebeple İlkçağlarda ticaretin tam anlamıyla gelişmediği söylenebilir. Fakat zamanla ilerledikçe insan nüfusunun artması ve daha verimli imalat yöntem ve aletlerinin gelişmesiyle birlikte üret de artmıştır. İhtiyaç duyulandan fazla yapılan üretim ürünlerin ise başka ürünlerle takas edilmesi veya bedeli ödenmek şartıyla el değiştirmesi yani satılması sağlanmaya çalışılmıştır. Bu faaliyetler de günümüzde bildiğimiz anlamdaki alışverişi yani ticareti meydana getirmiştir.

 

Ticaret Yolların Varış Noktaları Ticari Mekânlar

Ortaçağ’da ticaret ancak sınırlı sayıda ve sadece belirli merkezlerde yapılabilmiştir. Nitekim bu merkezlere ulaşabilmek amacıyla kullanılan en önemli yollar da Baharat, Kral ve İpek yolları olmuştur. Daha sonraları ise sadece bu rotalarla sınırlı olan ticaret yollarının keşfedilmesi maksadıyla çıkılan deniz seyahatler coğrafi keşiflerle de birleşerek ticaret faaliyetlerin gelişmesini sağlamıştır. Sanayi devriminin yaşanmasıyla birlikte ise bambaşka bir çağ başlamıştır.

Ticari mekânların gelişme evreleri de tıpkı ticari faaliyetlerin gelişim şeklini takip etmiştir. Bu nedenle kurulmaya başladıkları ilk günlerden günümüze kadar farklı yapı ve gayelerle inşa edilmiş ve zamanla değişerek varlıklarını muhafaza etmişlerdir. Ticari mekânların kurulmasının ticaret üzerindeki etkileri ise şunlardır;

  • Öncelikli olarak bir ticari mekânın kurulması ticari aktörleri harekete geçirecek bir unsurdu
  • Ticaret yapılması üretim yapan kişilerin ihtiyaç duyduklarından fazla ürettikleri ürünleri satarak zenginleşebildikleri mekânlardır,
  • Ticari mekânlar ticari faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını sağlamakta ve alıcı ile satıcıyı bir araya getirmektedirler,
  • Bu mekânların nerede oldukları genel olarak bilindiği için ticaret çabuk ve kolay yapılabilmektedir,
  • Ayrıca ticari mekânlar belli bir zenginliği de beraberinde getirdiği için eğitim, sağlık ve ulaşım imkânlarının da gelişimine katkı sağlamaktadır.

“Ticari Mekanların Ticaretin Gelişmesine Etkileri Nelerdir?” için 2 yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir