Toplumsal Değişimi Neler Belirleyebilir?

İnsanın yaşamsal evreninden bu yana gözlem yaparsak her toplum gelişerek bu güne kadar gelmiştir. Toplumsal değişim asla hiçbir toplumda yaşanmamış teorisi kabul edilemez. İlkçağlardan bu güne kadar hatta insanoğlunun yaratılışından bu yana bu değişimler kaçınılmaz olmuştur. Peki bir toplumun değişimini neler belirler buna kısaca değinelim.

 

Toplumsal değişimler fiziksel çevre, kültürel etkileşimler, teknoloji ve o toplumun düşünce yapısına etkisi olan filozoflar oluşturmaktadır. Felsefe tarihine göz atarken filozofların bu konuda etkisi asla yok sayılamaz. Özellikle birçok bilime de öncülük etmiş olan filozoflar sayesinde, o toplumun düşünce yapısı gelişim göstermektedir. Hatta tarihe göz atarsak, bazı altınçağ olarak nitelendirilen dönemlerde, filozofların düşünceleri damga vurmaktadır.

 

Toplumsal değişimi olumlu yönde değiştirmek istiyorsak insanların düşüncesine gem vurmamalıyız. Aksine bu düşünceleri geliştirecek, sorgulayacak, neden ve niçin sorularını özgürce ifade edebileceği ortamlar oluşturulmalıdır. Zihniyetimizin önemli ölçüde değişim sağlamasına katkı sağlamak için baskılardan kurtulmak gereklidir. Tıpkı Rönesans felsefesi gibi yeniden doğuş yaşamak gereklidir. Böylece sosyal ve düşünsel farklılıklar sayesinden toplum değişecektir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER