Yeniliğe neden ihtiyaç duyulur?

İnsanların var olan ihtiyaçlarının giderek farklılaşmasından ötürü yeniliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Yenilikten maalesef kaçışımız yoktur. Her ne kadar bazı toplumlarda gelenekselci yaklaşım hakim olduğu savunulsa da aslında yavaş yavaş farklı alanlarda değişim yaşanmaktadır. Bundan dolayı da insanlar yenilenmenin getirdiği olumlu ya da olumsuz durumlarına karşı maalesef engel olamamaktadır.

 

İlkçağ felsefesine baktığımızda tarihler ilerledikçe düşünce yapısının da ilerlediğini görüyoruz. Özellikle 15.yy dan önce hem Batı felsefesi hem de Doğu felsefesi düşünceleri bazı toplumsal değişimlerden etkilenmiş ve gelişim göstermiştir. Bunu takiben 15. yüzyıldan günümüze kadar yenilik devam etmektedir. Hatta günümüzü ele alırsak bazı değerlerimiz yok olup gitmekte, yenilenmenin getirdiği değişimlerle düşüncelerimiz köreltilmeye başlanmıştır. Bunun nedeni ise tabi ki hızla gelişen toplum yapısı ve teknolojinin insanın hayatını robotlaştırmada ki etkisidir. Artık düşünmekten, üretmekten ziyade daha çok tüketme toplumuna geçtik. İnsanlar okumaktan, araştırmaktan, öğrenmekten ziyade, hazır olanları elde etme çabasında. Her ne kadar yeniliğe ihtiyaç duysak da yeniliğin getireceği olumsuzluklara karşı dik duramıyoruz. Aslında yenilik demek düşüncelerimize altınçağı yaşatabilmektir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER