Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini içeren sözcük ya da cümleler yazınız.

Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemini içeren sözcük ya da cümleler yazınız. 6 cümle ve kısaca açıklayınız.

Toplumsal hayatta demokrasinin önemi belirgin şekilde fark edilebilir düzeydedir. Eşitliğin, hukukun, hoşgörünün ve huzurlu yaşamın anlayışı tamamen demokrasi üzerine kurulu olarak görülür.

 

Toplumsal Hayatımızda Demokrasinin Önemini İçeren 6 Cümle

 

1-Halkın kendi kendini yönetme biçimidir.

Demokraside halk kendi yöneticilerini kendisi seçer. Çoklu oylamanın yapılmasıyla beraber kimin seçileceği oy üstünlüğüyle belirlenmektedir.

 

2-Demokrasinin Temel İlkeleri: Milli egemenlik, hürriyet ve eşitliktir.

Demokrasinin temel ilkeleri, toplum içerisindeki yaşayışın en iyi şekilde gerçekleştirilmesine yöneliktir. Hürriyet ve eşitliğin geçerliliği herkes için aynıdır.

 

3-Devletin vatandaşa karşı görevleri vardır.

Demokrasi anlayışını benimseyen toplumlarda, devletin vatandaşlarına karşı belli başlı görevleri bulunur.

 

4-Özgürlük hakkı.

Toplumsal hayatımızda demokrasinin en önemli etkisi, özgürlük hakkını sağlamasıdır. Her bireyin sahip olduğu özgürlük hakkını hem fikri hem de mülkiyet anlamında kullanabilmesi mümkündür.

 

5-Farklı görüşler için birleştirici özelliği.

Farklı görüşlerin tamamı için birleştirici özelliğe sahip olan demokrasi, toplumsal anlamda yaşanabilecek ayrıştırmalar için engelleyici niteliğindedir.

 

6-İnsan hayatına ve iradesine değer.

Bir toplumun en önemli parçası insanlardır. Demokrasinin toplumun temeli olan insan hayatına ve iradesine verdiği değer yüksek seviyededir.

 

Toplumsal hayatımızda demokrasinin önemi bu cümlelerle açıklanır. Türkiye Cumhuriyeti’ne Atatürk’ün armağan ettiği demokratik yönetim biçimi günümüze kadar ulaşmayı başarmıştır. Toplumsal açıdan bütünlüğü koruma açısından mevcut olan demokrasi anlayışı her zaman hakları korumaya yönelik olarak varlık gösterir. Demokrasinin önemi hayatın tüm anlarında yadsınamaz bir gerçek olarak ön plana çıkar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir