Türkiye, elektrik enerjisi üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak için hangi kaynaklara yönelmelidir?

Türkiye’de her yıl enerji tüketimi yaklaşık %5 artmaktadır. Türkiye, elektrik enerjisi üretiminde dışa bağımlılığını azaltmak için hangi kaynaklara yönelmelidir?

 

Ülkemizde elektrik enerjisi için kullanılmakta olan kaynaklar %31’lik kısmı kömür kaynaklarından %34’lük kısmı ise doğalgaz kaynaklarından elde edilmektedir. Bahsi geçen doğal kaynaklar fosil yakıtlar olup Türkiye bu fosil yakıtlar bakımından düşük rezervlere sahip bir ülkedir. Bu sebeple doğalgaz ve kömür gibi doğal kaynakları, bu kaynaklar bakımından zengin ülkelerden ithal etmektedirler. Bunun yanı sıra Türkiye’nin yıllık enerji tüketimi her sene %5 oranında artış göstermekte olup her sene elektrik enerjisi için gerekli olan fosil yakıt miktarı artış göstermektedir.

 

Türkiye’nin gelişimi ve ilerlemesi bakımından elektrik enerjisi üretiminde dışa bağımlılığı azaltma yoluna gidilmesi ülke açısından oldukça önemlidir. Bu sebeple enerji üretiminde dışa bağımlılığı azalmak için gerekli olan bazı durumlar mevcuttur. Bunlardan ilki elektrik üretimi bakımından yetişmiş iş gücüne sahip olmaları gerekmektedir. Öte yandan yeni teknolojiler üretilerek topraklarımızda yer alan doğal kaynaklardan yeni bir enerji akımı üretimi sağlanması gerekmektedir. bu sebeple dışa bağımlılığı engellemek açısından ülkemizin zengin olduğu güneş, rüzgar ve deniz gibi doğal kaynaklardan elektrik enerjisi üretecek sistemler oluşturulmasını sağlayarak doğalgaz ve kömür gibi fosil yakıtlar ile üretilen elektrik enerjisi ihtiyacını azaltabilir ya da yok edebilirler. Öte yandan ülke içerisinde kişilerin de bilinçli hareket ederek elektrik tasarrufu sağlamaları da oldukça önemlidir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER