Türkiye yüz ölçümünün %85’inden fazlası erozyon riski altındadır. Bu alanlarda erozyona karşı alınabilecek önlemler nelerdir?

Türkiye yüz ölçümünün %85’inden fazlası erozyon riski altındadır. Bu alanlarda erozyona karşı alınabilecek önlemler nelerdir? Açıklayınız.

 

Türkiye yeryüzü şekilleri ve iklim koşullarının çeşitliliği sebebi ile pek çok doğal afet ile karşılaşmakta olan ülkelerden bir tanesidir. Yüz ölçümü bakımından yüzde seksen beşinden fazlası erozyon riski altındadır. Erozyon, atmosferik etkiler ile yer kabuğunun aşınması sonucu oluşan bir doğal olaydır. Erozyonun başlıca sebeplerinden bir tanesi de sudur. Erozyonun meydana gelmesi ile birlikte aşınan topraklar parçalanarak yok olur. Genellikle en üst katmanda meydana geldikleri için tarım alanlarının yok olmasına sebep olmak ile birlikte ciddi can ve mal kaybına sebebiyet vermesi söz konusudur.

 

Erozyonun oluşumunun engellenmesi için diğer doğal afetlerde olduğu gibi meydana gelmeden önce bazı önlemler alınabileceği gibi erozyonu diğer afetlerden ayıran bir özellik ise oluşumunun da engellenebileceğidir. Erozyonu önlemek için, bitki örtüsünün tahribini azaltıcı önlemler alınarak daha fazla ağaçlandırılmalar yapılmalıdır. Mera hayvancılığı yerine ahır hayvancılığı yapılarak toprağın bir arada durmasını sağlayan köklerin hayvanlar tarafından sökülmeleri engellenerek erozyon oluşumu engellenebilir. Eğimli olan yamaçlar taraça adı verilen basamaklar haline getirilerek erozyonun meydana gelmesi sağlanabilmektedir. öte yandan tarımda nadas sistemi yerine nöbetleşe ekim sistemi kullanılarak toprak tahribatını önlemek mümkün olup, halk bilinçlendirilerek hızlı nüfus artışı ve plansız yerleşkelerin yapılması önlenerek erozyon oluşumundan korunmak için önlemler oluşturulabilir.

YORUMLAR

BENZER YAZILAR
KPSS
KAMU PERSONEL
SEÇME SINAVI

03 Mart 2018

KPSS
SIKÇA SORULAN SORULAR
KATEGORİLER